KNR-PIN vraagt religieuzen om extra steun voor coronahulp

Gepubliceerd op: 26-3-2020 om 11:25 door eh.

'S-HERTOGENBOSCH - KNR-PIN, de werkgroep die namens de religieuzen kerkelijke en maatschappelijke projecten in Nederland ondersteunt, krijgt vanwege de maatregelen rond het coronavirus veel extra aanvragen. De KNR vraagt de religieuze instituten daarom om extra bij te dragen.

De KNR-PIN verwacht de komende periode dat deze noodroep alleen maar toeneemt. Voor be­drijven en werknemers wordt vanuit de overheid massaal de portemonnee getrokken, maar voor de mensen die in de marge leven is vooralsnog niets of weinig geregeld. Met name or­ganisaties die zich inzetten voor dak- en thuislozen en inloophuizen en ook de voedselbanken hebben het momenteel moeilijk, nu zij noodgedwongen geheel of gedeeltelijk hun deuren moeten sluiten als gevolg van de RIVM maatregelen.

Voedselbank

Hulp voor dak- en thuislozen en voedselbanken

Hierdoor ontstaan nieuwe vormen van hulp: telefonisch contact, huisbezoek of daklozen bezoeken bij de voor hen bekende verblijf­plaatsen buiten. Er dienen alternatieven gezocht te worden voor het voorzien van de meest arme mensen onder ons van eerste levensbehoeften zoals voedsel nu de gemeenschappelijke ruimten gesloten zijn en ook een aantal voedselbanken noodgedwongen tijdelijk moeten slui­ten. Met andere fondsen zoekt de KNR-PIN mogelijkheden om gezamenlijk projecten te on­dersteunen die bedoeld zijn om de meest kwetsbare mensen in onze samenleving door de Co­ronacrisis heen te helpen. De KNR doet daarbij een beroep op de religieuze instituten om dit jaar een extra bijdrage te doen.

Filmpjes werkgroep Vluchtelingen Trauma en Gezondheid

Onlangs heeft de KNR-PIN aan alle religieuze instituten het halfjaaroverzicht verzonden van projecten die via KNR-PIN door de religieuzen zijn ondersteund. Een deel van de gelden ging naar projecten op het gebied van gezondheidszorg en traumaverwerking bij vluchtelingen. KNR-PIN werkt hiervoor samen met enkele andere fondsen in de werkgroep Vluchtelingen Trauma en Gezondheid. Deze werkgroep heeft een aantal filmpjes gemaakt om te laten zien wat de projecten zoals doen. Deze zijn elders op deze website te bekijken.