Aangescherpte maatregelen rond liturgische vieringen ook voor kloosters

Gepubliceerd op: 13-3-2020 om 13:25 door eh.

'S-HERTOGENBOSCH - De Konferentie Nederlandse Religieuzen sluit zich aan bij de aangescherpte maatregelen van de bisschoppenconferentie en adviseert al haar leden om openbare vieringen in kloosterkerken en kapellen af te gelasten.

De bisschoppenconferentie heeft vrijdagochtend 13 maart bekend gemaakt dat de regels rond liturgische vieringen zijn aangescherpt. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden t/m 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM.  Zie: persbericht RKKerk.nl 

coronavirus

Instituten met kwetsbare ouderen

Ook geeft de KNR aan de religieuze instituten het advies om de richtlijnen van het RIVM te volgen en extra maatregelen te nemen waar het gaat om instellingen waar kwetsbare oudere religieuzen wonen. Dat betekent het beperken van bezoek en het afgelasten van activiteiten waar veel bezoekers van buiten komen.

Bureau KNR 

Diverse bijeenkomsten die de KNR zelf in de komende periode zou organiseren (zoals de regiodagen) zijn afgelast. Medewerkers van het bureau werken tot nader order zo veel mogelijk thuis. Contact opnemen kan het beste via communicatie@knr.nl