Projectaanvragen KNR-PIN voortaan digitaal

Gepubliceerd op: 7-1-2020 om 11:42 door eh.

'S-HERTOGENBOSCH - Met ingang van 1 januari 2020 is KNR-PIN overgestapt op een nieuw automatiseringssysteem voor het aanvragen van een financiƫle bijdrage voor Projecten in Nederland. Alle aanvragen kunnen voortaan geheel digitaal ingediend worden via een eigen portal van KNR-PIN.

De KNR-PIN is een onderdeel van de Konferentie Nederlandse Religieuzen. De KNR-PIN bestaat inmiddels ruim 40 jaar. Via de KNR-PIN wordt door de religieuze instituten (katholieke congregaties, ordes en kloosters) gezamenlijk financiële ondersteuning geboden aan initiatieven in kerk en samenleving binnen Nederland die passen bij de inspiratie van de religieuzen. Dit doet de KNR-PIN door deze initiatieven/projecten te beoordelen en namens de religieuze instituten financieel te ondersteunen.

Cover PIN Brochure

Religieuzen in Nederland hebben een grote bijdrage geleverd aan de kwaliteit van onze samenleving. In tijden van grote armoede richtten zusters, broeders (of fraters) en paters talloze scholen, ziekenhuizen, buurthuizen, welzijnsinstellingen en ook verenigingen in ons land op. Velen van hen wijdden er hun hele leven aan.

Meest kwestbare groepen

De religieuzen willen ook nu in staan voor de belangen van de meest kwetsbare groepen in de samenleving. In het bijzonder voor vluchtelingen, ongedocumenteerden, de dak- en thuislozen, verslaafden, (ex) gedetineerden en kansarme kinderen en ouderen. Religieuzen vinden het belangrijk dat juist deze doelgroepen vanuit hun eigen kracht hun toekomst vorm kunnen geven. Om die reden proberen religieuzen hen te ondersteunen in het toewerken naar betere zelfbewustzijn en zelfstandigheid binnen de huidige samenleving. Zo hebben mensen zelf de regie weer in eigen handen en krijgen ze het gevoel dat zij in onze samenleving er toe doen.

Zingeving en verdieping

Een tweede doelgroep die bij de religieuzen centraal staat, zijn mensen die op zoek zijn naar zingeving en verdieping in hun leven. Ondanks dat de secularisatie toeneemt, begrijpen religieuzen als geen ander dat juist in deze tijd van digitalisering en sociale media mensen behoefte hebben aan spiritualiteit en zingeving in hun drukke bestaan. Projecten die op vernieuwende wijze de evangelische boodschap vormgeven en aansluiting zoeken met de maatschappelijke context van nu, vormt dan ook één van de pijlers waarin de religieuzen graag een bijdrage aan willen leveren.

Meer informatie over KNR-PIN en over de mogelijkheid een aanvraag in te dienen.