Speciale uitgave Kerkelijke Documentatie met teksten over het vrouwelijke religieuze leven

Gepubliceerd op: 18-12-2019 om 11:18 door eh. Bron: www.rkkerk.nl

UTRECHT / BREDA - Er is een nieuwe uitgave in de serie Kerkelijke Documentatie verschenen, een speciale editie met daarin drie teksten over het vrouwelijke religieuze leven. Deze editie is tot stand gekomen in samenwerking tussen de Konferentie Nederlandse Religieuzen en de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

Deze speciale uitgave is samengesteld door de overlegcommissie van de KNR  en de Bisschoppenconferentie, de Commissio Mixta. In dit nummer komen drie teksten bij elkaar die elk een onderwerp behandelen, gerelateerd aan het vrouwelijke religieuze leven.

Kerkelijke Documentatie 2019-2

Vultum Dei Quaerere en Cor Orans

Zo is er de constitutie Vultum Dei Quaerere, Het Gelaat van God zoeken, van paus Franciscus over het vrouwelijke contemplatieve leven. Deze tekst wordt aangevuld met Cor Orans, een instructie voor de toepassing van Vultum Dei Quaerere, door de Congregatie voor de Instituten van het Godgewijde Leven en Sociëteiten van Apostolisch Leven. Deze congregatie bracht ook de instructie Ecclesiae Sponsae Imago uit, over de ordo virginum, de orde van Godgewijde maagden en ook deze tekst is opgenomen in deze uitgave.

Gratis exemplaar voor Hogere Oversten

De KNR heeft voor alle Hogere Oversten van de aangesloten instituten een exemplaar besteld. Deze zullen begin januari door het secretariaat van de KNR worden toegezonden. 

Bestellen:

De uitgave kost € 15,- exclusief verzend- en behandelkosten. Bestellen kan via het bisdom Breda: 076 – 522 34 44, dagelijks telefonisch bereikbaar tot 12.30 uur. Per e-mail: stuur een mail naar bestel@rkk.nl met in het bericht uw naam en volledige adres- en bankgegevens. I.v.m. de feestdagen zullen bestellingen begin 2020 worden geleverd.