Pater Wim Blok scj overleden

Gepubliceerd op: 26-11-2019 om 10:36 door eh . Bron: Priesters van het H. Hart

TETERINGEN - Op maandag 25 november 2019 is pater Wim Blok overleden in Park Zuiderhout in Teteringen Hij was lid van de lid van de Confederatie van de Nederlandse en Vlaamse provincie van de Priesters van het Heilig Hart van Jezus en actief voor verschillende commissies van de KNR.

Na zijn priesterwijding en studie theologie aan de universiteit van Nijmegen vertrok pater Wim Blok naar Indonesië voor de begeleiding vanstudenten voor het priesterschap aldaar. Dat heeft hij gedaan van 1967 tot 1980. Terug in Nederland werkte hij bij de missieprocuur. In 1987 sloot Wim zich aan bij het Jeroen Convent in Delft, een nieuw SCJ-werk: zorg voor kwetsbare mensen in acute nood. Na vijf jaar ging hij naar De Rips als parochiepastor, later aangevuld met De Mortel, waar hij 12 jaar heeft gewerkt. Daarop volgde pastorale zorg voor zusters in Wamel (2004-2010). In die tijd begon ook het lidmaatschap van het provinciaal bestuur, adviserende functies in  financiële commissie van de provincie. 

Pater Wim Blok scj

Lid van de Solidariteitscommissies KNR

Naast het werk voor zijn eigen congregatie, zette pater Wim Blok zich ook in voor de solidariteitscommissies van de  KNR. Hij waso.a.  lid van de AMA (Adviescommissie Missionaire Activiteiten). Van 2003 tot 2011 was hij lid van de commissie Projecten in Nederland. Via deze commissie geven de religieuzen financiële ondersteuning aan tal van projecten op het gebied van kerk en samenleving, noodhulp en hulp aan kwetsbare groepen in ons land. Vervolgens werd hij, na zijn aftreden bij de commissie PIN, in 2013 gevraagd om lid te worden van de KOS, de Kommissie Onderlinge Solidariteit Religieuzen. Ook hier werd een beroep gedaan om zijn kennis van financiële zaken en zijn vermogen om projecten goed te beoordelen. De laatste vergaderingen en het afscheid van alle KNR-commissies op 14 november jl. heeft hij helaas niet meer bij kunnen wonen, vanwege een verslechterende gezondheid. De KNR is pater Wim Blok dankbaar voor zijn inzet voor het werk voor deze commissies.

Uitvaart

De uitvaart van Pater Wim Blok scj vindt plaats op zaterdag 30 november 2019 om 13.00 uur in de kapel van Park Zuiderhout, Arnold Janssenlaan 46, te 4847 DK Teteringen. Daarna wordt hij te ruste gelegd op de begraafplaats Zuylen, Tuinzigtlaan 11, 4813 XH Breda.