KNR neemt afscheid van oude commissies

Gepubliceerd op: 20-11-2019 om 17:22 door eh.

'S-HERTOGENBOSCH - Tijdens de Algemene Vergadering van 14 november werd er afscheid genomen van dertien oude commissies en werkgroepen van de KNR. Om de KNR toekomstbestendig te maken is gekozen voor een herstructurering en zullen de takenvelden voortaan worden behartigd door twee nieuwe commissies.

In november 2018 keurde de Algemene Vergadering de notitie Opbouw en Afbouw goed, waarin wordt gekozen voor een nieuwe commissiestructuur voor de KNR. De dertien commissies worden opgeheven en in plaats daarvan komen er twee nieuwe commissies:  Commissie Beheer en Bestuur (CBB) en Commissie Presentie van de Religieuzen in de wereld van vandaag en morgen (CPR).

Afscheid commissie zaal
Commissieleden en Hogere Oversten hadden een feestelijke afscheidsmiddag. Foto's: Miranda Roijers /KNR

In de oude structuur werden de commissies bemenst door religieuzen, leken-deskundigen en geassocieerden of mensen die op een of andere manier verbonden zijn met een religieus instituut. Door afname van het aantal religieuzen is het in de toekomst niet meer mogelijk om leden voor al deze commissies te vinden. Derhalve is gekozen voor een inkrimping naar twee commissies die de verschillende taakvelden zullen behartigen. Ook is besloten dat de commissies voortaan uitstluitend uit religieuzen of geassocieerde leden van instituten mogen bestaan. 

Feestelijk afscheid

Tijdens het middagdeel van de Algemene Vergadering werd door verschillende mensen teruggeblikt op het werk dat er is gedaan. Sommige van deze commissies bestonden al meer dan 50 jaar. In die jaren zijn er veel dingen bereikt, die het moeite van vermelding waard waren.  Op soms ludieke wijze gaven de oude commissie hun erfenis door aan de nieuwe en lieten hen weten wat toch vooral hun aandacht moet blijven houden. Alle commissieleden die aanwezig waren werden een voor een naar voren geroepen en hartelijk bedankt door voorzitter en vice-voorzitter en kregen een leuke attentie uitgereikt. 
De middag werd muzikaal opgeluisterd door Matthijn Buwalda die met zijn mooie liedjes de zaal wist te vermaken en de ontroeren.

Afscheid commissies Matthijn Buwalda
Matthijn Buwalda in gesprek met enkele zusters die de link naar zijn website vragen

Commissie Beheer en Bestuur

De nieuwe commissies werden ook gepresenteert. Zij zullen officieel van start gaan vanaf 1 januari 2020. De commissie Beheer en Bestuur zal zich bezig houden met vraagstukken op het gebied van ouderenzorg, financieel-economische zaken, civiel- en kerkrechterlijke zaken, bestuurbaarheid en onderlinge (materiële) solidariteit en proberen de religieuze instituten op dit gebied zo goed mogelijke te informeren, adviseren en ondersteunen. Ook het werk van KNR-PIN, dat namens de religieuzen financiele ondersteuning geeft aan projecten in Nederland, valt onder de verantwoordelijkheid van de commissie Beheer en Bestuur. Maar omdat het aantal aanvragen (rond de 200 per jaar) te groot is om door deze commissie te worden beoordeeld, blijft er een werkgroep KNR-PIN bestaan die deze taak op zich neemt.

Afscheid commissies lied CMBR
 De CMBR (missionaire commissie) zong een afscheidslied over de missie die doorgaat

Commissie Presentie Religieuzen

De CPR heeft een breed takenpakket toebedeeld gekregen. Zij zal zich bezig houden met de wijze waarop de religieuzen present zijn in kerk en samenleving en de bezinning daarop. Taakvelden zijn o.a.: missie, gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping,evangelisatie, jongerenwerk, internationalisering en toekomst van het religieuze leven en het werk van de wetenschappelijke instituten die zijn opgericht en verbonden zijn met de religieuzen.

Netwerken van deskundigen

De commissies worden ondersteund door de stafleden en het secretariaat van het bureau KNR. Daarnaast is het de bedoeling om netwerken van deskundigen op te bouwen die de commissies kunnen adviseren op specifieke terreinen en zorgen voor voeling met wat er leeft onder de religieuzen en in de maatschappij.

Afscheid commissies commissie communicatie
De (oude) commissie communicatie