Missie is overal ter wereld volgens pater John Onoja cssp

Gepubliceerd op: 4-11-2019 om 15:54 door eh. Bron: katholiekleven.nl

'S-HERTOGENBOSCH - In het kader van de Buitengewone Missiemaand maakte Katholiekleven.nl een aantal filmpjes waarin diverse mensen vertellen wat missie in deze tijd voor hen is. De laatste in de serie is pater John Onoja cssp.

De Nigeriaanse pater John Onoja ccsp is missionaris. Hij is pater van de Heilige Geest en wil die Geest in Nederland laten waaien. “Missie is niet de Afrikaanse Kerk naar Nederland verplaatsen,” zegt hij. “Missie is hier in Nederland, missie is in Afrika, missie is overal ter wereld.”

“Christus heeft ons gezonden om naar andere landen te gaan, naar de uiteinden van de wereld. Het uiteinde van de wereld is hier.” Pater John Onoja legt daarbij uit dat iedereen missionaris kan zijn. “De missionaris taak is er niet alleen voor priesters, maar voor alle gedoopten,” vertelt hij.

John Onoja is o.a. werkzaam als pastor voor de Engelstalige parochie in Eindhoven. Hij wil de Nederlandse en buitenlandse gelovigen met elkaar verbinden. "Er is niet een kerk van de Nederlanders en een kerk van de buitenlanders. Het is de kerk van God. Buitenlanders hebben veel te bieden. Zij brengen hun geloof mee en hun inspiratie."

Priester, profeet en koning

Iedere gedoopte heeft een zending volgens John Onoja. "We zijn allemaal priester, profeet en koning als we zijn gedoopt. Zo zie ik ook mijn missionaire taken. Als priester en profeet wil ik de Blijde Boodschap verkondigen en er zijn voor mensen. Koningschap heeft te maken met leiderschap. Niet als een dicator maar juist om samen met de mensen te kijken hoe we dingen kunnen gaan doen. Nederland is een welvarend land. We moeten ook leren om van deze welvaart te geven en leren luisteren naar de stem van God.

Speciale missieviering 

De opnames voor dit fimpje werden gemaakt tijdens de speciale missieviering die de KNR organiseerde samen met de WNM en het bisdom Den Bosch ter gelegenheid van de buitengewone missiemaand. Pater John Onoja was een van de missionarissen die een korte getuigenis hield. Ook ging hij mee voor in de aansluitende eucharistieviering die muzikaal werd opgeluisterd door het koor van zijn Engestalige parochie.