Nationale Roepingenweek – 3 tot 9 november 2019

Gepubliceerd op: 1-11-2019 om 08:53 door Pierre Humblet.

'S HERTOGENBOSCH - Dit jaar organiseert de RK Kerk in Nederland voor het eerst een Nationale Roepingenweek. Van zondag 3 tot en met zaterdag 9 november zijn er in de bisdommen en in diverse kloosters speciale vieringen waarin de roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven onder de aandacht wordt gebracht.

Estafette

WillibrordicoonBelangrijk element in deze Nationale Roepingenweek is een icoon van de heilige Willibrord, de patroonheilige van de Nederlandse Kerkprovincie. Doel van deze speciale week rond het Hoogfeest van Willibrord (7 november) is het fundamentele belang benadrukken van religieuze roepingen voor de Kerk.

Elk bisdom heeft in deze week een dag toegewezen gekregen voor een eigen activiteit.
Ook vanuit de Konferentie Nederlandse Religieuzen wordt meegewerkt aan dit initiatief van het landelijke Roepingenoverleg. Zeven kloostergemeenschappen – één per bisdom – zorgen in een van hun vieringen voor roepingenaandacht. Op die manier ontstaat er een zevendaagse estafette.
Bij de bisdommen zal waar mogelijk de lokale bisschop voorgaan tijdens deze vieringen.

Deelnemende kloostergemeenschappen

Zondag 3 november – Franciscanen, Stadsklooster San Damiano – Den Bosch – om 10.30 uur Hoogmis met daarna koffiegesprek.

Maandag 4 november – Sacramentijnen – Begijnhofkapel Amsterdam – Roepingenaandacht tijdens de eucharistievieringen van 17.00 uur en de eucharistische aanbidding van 16.00 tot 17.00 uur.

Dinsdag 5 november –  Missiezusters van de H.Geest (SSpS) en Missionarissen van het Goddelijk Woord (SVD)  – HIRCOS gemeenschap Den Haag – Eucharistieviering om 19.00 uur met daarna mogelijkheid tot gesprek bij de koffie.

Woensdag 6 november – Geestelijke Familie "Het Werk" – Huize Het Korenveld, Wilmenweg 1A, Merkelbeek – Rozenkrans en vespers (beginnend om 17.00 uur). Dit wordt ook uitgezonden op Radio Maria Nederland.

Donderdag 7 november – Paters Spiritijnen Heerenveen – Om 19.00 uur een viering ter ere van de H. Willibrord met aansluitend om 19.30 uur in de pastorie een roepingentafel met koffie en thee. Adres: Crackstraat 13, Heereveen.

Vrijdag 8 november – Abdij Maria Toevlucht, Zundert – Voorbeden voor roepingen tijdens de vespers om 17.00 uur.

Zaterdag 9 november – Zusters karmelietessen ocd, Arnhem
– Gebed voor roepingen tijdens de vespers om 17.30 uur.

Achtergrondinformatie

In de verenigde staten is al sinds 1976 ervaring met een dergelijke roepingenweek, onder de titel National Vocation Awarenessweek. Sinds vijf jaar is dat daar altijd in de eerste volle week van november. Ook Australië en Schotland kennen inmiddels een dergelijke traditie.

Binnen het Roepigenoverleg hebben we ervoor gekozen om dit in diezelfde eerste volle week van november te doen.