Bestuurswisselingen

Gepubliceerd op: 4-11-2019 om 12:35 door Miranda Roijers. Bron: Verschillende secretariaten

DIVERSE LOCATIES - Overzicht nieuwe besturen

Trappistinnen

Zuster Pascale Fourmentin, Abdis

Zusters van Julie Postel

Zuster Annelies Roelandt, regionale overste
Zuster Rini Braam, lid
Zuster Maria Biemans, lid

Federatie van de Monialen van de ongeschoeide Karmel in Nederland
Zuster Lucia van Steensel o.c.d. (Karmel Arnhem), voorzitster
Zuster Bernadette Koenegras o.c.d. (Karmel Arnhem), vice-voorzitster
Zuster Mariëtte de Charro o.c.d. (Karmel Maastricht)
De heer Joop Peters, lid

Kongregatie van de Liefdezusters van de H. Carolus Borromeus (Onder de Bogen)
Zuster Lisbeth Cicih Ratwasih, regionale overste
Zuster Angelica van Valkengoed, plaatsvervangend regionale overste
Zuster Zuster Kitty Andree

Dienaressen van Jezus Christus Priester
Zuster Callista, overste
Zuster Margaretha, vice-overste
De heer T. Bun, moderator