Groen Geloven gaat niet alleen maar over zonnepanelen

Gepubliceerd op: 10-10-2019 om 16:12 door eh.

ZWOLLE - Het was een zeer geslaagde en inspirerende dag. Dat was in grote lijnen de reactie van de bezoekers van Groen Geloven op 5 oktober in het Dominicanenklooster in Zwolle.

Het was een samenvoeging van de Groene Kerkendag en Groengelovig congres en bleek een groot succes. De ruim 500 kaarten waren al twee maanden vooraf uitverkocht. Vanuit katholieke zijde was de Laudato Si’ werkgroep Nederland een van de organisatoren. Het was een dag vol lezingen, workshops en inspirerende momenten met muziek en filmpjes maar vooral ook ontmoeting met gelijkgestemden en het gevoel dat je niet de enige bent die zorg voor de schepping belangrijk vindt.

GG Trending topic
Groen Geloven was ook via een livestream te volgen en zelf trending topic op 5 oktober. Foto: Katholiekleven.nl

Onderdeel van de Schepping

Mgr de Korte opende de dag met een woord van bezinning. Hij vertelde over de inspiratie van paus Franciscus en zijn oproep tot zorg voor ons gemeenschappelijk huis. Tot slot bad hij het Zonnelied, het loflied van Sint Franciscus op de schepping. Dit diende ook voor de paus als inspiratie voor zijn encycliek. Franciscus spreekt de zon, de maan en andere elementen aan als zusters en broeders. Wij zijn allen onderdeel van diezelfde schepping.

GG Stand Laudato Si met bisschop de Korte
Bisschop de Korte later die dag bij de stand van de Laudato Si' werkgroep Nederland

Vervolgens was het woord aan Trees van Montfoort, schrijfster van het boek Groene Theologie. “Ook wij als christenen hebben schuld aan de situatie waarin de aarde nu verkeerd. Wij zijn meegegaan in het idee dat de aarde van ons is en wij alleen hierover heersen.” Zij is kritisch over de term ‘rentmeesterschap’ “Niet alleen wij hebben de aarde gekregen en moeten hierover heersen. We zijn slechts een onderdeel daarvan.” Van Montfoort verwijst hierbij nogmaals naar het zonnelied. “Niet alleen in Genesis, maar door de hele bijbel heen zijn scheppingsverhalen te vinden, zoals in Job die alle krachten van de natuur voorbij ziet komen en beseft dat hij slechts een klein onderdeel is van het geheel.” Van Montfoort geeft geen complete oplossingen in haar boek. “Ik wil mensen helpen nadenken. Hoe kijken we tegen de wereld aan, wat is onze plaats hierin. Het is geen gesloten systeem. Ik bied slechts bouwstenen.”

Vijf over twaalf

Voormalig weerman Reinier van den Berg, spreekt wel graag over rentmeesterschap; “Rentmeester zijn betekent dat je zorgt voor de aarde, het betekent ook dat je dat doet omdat het wat oplevert, een aarde die we door kunnen geven. Ook hij verwijst naar Genesis. “God zag dat het goed was.  Was!.   Want als hij nu kijkt ziet hij dat het fout gaat. Aan ons de vraag hoe we het tij kunnen keren. Het is vijf over twaalf. We zullen er alles aan moeten doen om de klok terug te draaien. Hij noemt daarbij vijf pijlers:

  • Terugbrengen van de CO2 uitstoot. Daarbij is het planten van bomen essentieel. Hij wijst ook op goede voorbeelden. In Ethiopië zijn op één dag 353 miljoen bomen gepland. Kenia, Pakistan en China volgen dit voorbeeld.
  • Energie besparen
  • Zoeken naar herwinbare energie zoals zon en wind
  • Afval bestaat niet. Zelf geeft hij daarvan een voorbeeld met het bedrijfje dat hij onlangs is gestart waarin van plastic nieuwe olie wordt gemaakt. Hij noemt zichzelf tegenwoordig ook wel vuilnisman
  • Fair Trade. Een eerlijke prijs voor de producenten van ons voedsel en onze kleding zodat ook zij een menswaardig bestaan hebben.

GG Reinier van den Berg
Reinier van den Berg. Foto: Katholiekleven.nl 

Een voorbeeld van pijler vier gaf Nicky Kroon. Zij probeert samen met haar zus al enkele jaren ‘zero-waste’ te leven, d.w.z. zo min mogelijk afval te hebben. Geen plastic verpakkingen, groenten, brood etc te halen in eigen (stoffen) zakken of in potten. Wat makkelijk zelf te maken is, maakt ze zelf, ook shampoo en zeep. Ze geeft toe dat ze in het begin wel erg ambitieus waren en dat het beter is om kleine stapjes te zetten.

Groene kerkentest

Tijdens het plenaire ochtend gedeelte werd ook de nieuwe toolkit van de Groenekerkenactie gepresenteerd. Deze is ook te vinden op de website www.groenekerken.nlen biedt allerlei tips voor kerken en parochies voor verduurzaming en meer zorg voor de schepping. Niet alleen waar het gaat om bijvoorbeeld energie gebruik in het gebouw, maar ook in de liturgie. Op de site staat ook een test waarmee je als kerk kan bepalen hoe duurzaam je al bent en waar nog verbetering mogelijk is.

GG groene kerkentest
Presentatie van de toolkit van de Groenekerkenactie. Een van de vragen uit de Groene Kerkentest: hoe duurzaam is jullie kerk verwarmd?

Van scheppingsliederen tot bewust winkelen

Na deze gezamenlijke opening verspreidden de bezoekers door het klooster voor het bijwonen van diverse proeverijen ofwel workshops. Ook daarin was een brede keus. Het aanbod varieerde van duurzaam tuinieren, het zingen van scheppingsliederen tot het maken van keuzes in de supermarkt. Ook gaven Reinier van den Berg en Trees van Montfoort een college waarbij ze dieper op een eerdere verhaal ingingen.

GG Klimaatmadonna
Een van de proeverijen: bezinning in de kloostertuin bij de Klimaatmadonna. ook gemaakt van afvalmateriaal.

Tijdens de afsluiting in de middag werd een van de scheppingsliederen gezongen. Ook werd een kunstwerk van plastic doppen, die de deelnemers hadden meegenomen, aangeboden aan Martine Vonk, een van de pioniers van de christelijke duurzaamheidsbeweging.

Groen doen doet groen volgen

Bezoekers werd gevraagd wat ze hadden geleerd deze dag en wat ze mee naar huis nemen. Daarbij kwam ook de oproep van Van den Berg uit het ochtendprogramma weer naar voren. “Groen doen doet groen volgen. Neem twee mensen in gedachten die soms wat sceptisch zijn over duurzaamheid. Probeer die personen thuis positief te inspireren en te stimuleren om een betere rentmeester te zijn. Dan krijgen we het Bijbelse principe dat wiskundig onmogelijk is: dat delen vermenigvuldigen wordt.”

Een boodschap die de geïnspireerde bezoekers zeker mee zullen nemen.

GG Plastic vervuiling
Kerken tegen plastic vervuiling. Een overzicht van de plastic afvalstromen over de wereld gemaakt door zuster Lili Purwanti ssps (rechts)

 Meer informatie