Mgr van den Hout over de Buitengewone Missiemaand

Gepubliceerd op: 29-9-2019 om 11:12 door eh. Bron: www.katholiekleven.nl

LANDELIJK - 1 oktober start de Buitengewone Missiemaand. Thema is 'Gedoopt en gezonden.' Reden voor Katholiekleven.nl om de komende weken verschillende filmpjes en potcasts op hun website te plaatsen waarin diverse mensen vertellen over hun missie. De eerste is mgr. Van den Hout

Mgr. van den Hout is bisschop van Groningen-Leeuwarden en binnen de Bisschoppenconferentie aanspreekpunt voor missie. In het filmpje vertelt hij over hoe hij missie in deze tijd ziet. "Jezus zei ons al te gaan naar alle uiteinden der aarden. In het verleden was dat vrij letterlijk. Eerst vanuit Palestina, later vanuit Rome en West Europa trokken mensen naar alle contintenten om het Evangelie te vertellen. Nu zien we ook een omgekeerde beweging van missionarissen die vanuit Azië of Afrika naar ons land komen."

Het thema van de buitengewone missiemaand is 'Gedoopt en gezonden'. Mgr van den Hout: “Missie is niet ‘een’ taak, of een werkveld. Maar de Kerk zelf is missie. Wij brengen onszelf. We brengen de liefde van God en ook onszelf als mens.Iedereen die gedoopt is, heeft een zending een missie. Als bisschop vul je die taak natuurlijk anders in dan een vrijwilliger in de parochie of een 'gewone'kerkganger, maar we kunnen allemaal wat uitdragen van die boodschap. Deze missiemaand herinnert ons weer aan."

Het filmpje met bisschop Van den Hout is het eerste in een serie. Er volgt o.a. nog een filmpje met zuster Maria Confidens van het Klooster Cenakel in Utrecht. Zij is van de Dienaressen van de H. Geest van de Altijddurende Aanbidding, een slotzuster. Maar ook zij is missionaris en dat laat ze in het filmpje dat later op de site Katholiekleven.nl zal verschijnen zien.

Ter gelegenheid van de Buitengewone Missiemaand verscheen er ook een speciaal magazine Missie Nu. Het is te zien in het filmpje met de bisschop. Hierin komt ook mgr. van den Hout aan het woord. Daarnaast verhalen over andere missionarissen en missionaire werkers in deze tijd.

Cover magazine Missie NU