Bestuurswisselingen

Gepubliceerd op: 24-9-2019 om 14:57 door Miranda Roijers.

DIVERSE LOCATIES - Overzicht nieuwe besturen

Congregatie der Missie, Lazaristen
Pater M. van Knippenberg, overste
Pater F. Bomers, lid
Pater P. Janssen, lid
Pater L. Mouës, lid
Mevr. G.P.C. Coenen-Veling, lid

Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes
Broeder J. Klein Overmeen, overste
Broeder Th. Van den Boer, plaatsvervangend overste
Broeder J. van der Steen, lid

Federatie van de Monialen van de ongeschoeide Karmel in Nederland
Zuster Lucia van Steensel o.c.d. (Karmel Arnhem), voorzitster
Zuster Bernadette Koenegras o.c.d. (Karmel Arnhem), vice-voorzitster
Zuster Mariëtte de Charro o.c.d. (Karmel Maastricht)
De heer Joop Peters, lid

Kongregatie van de Liefdezusters van de H. Carolus Borromeus (Onder de Bogen)
Zuster Lisbeth Cicih Ratwasih, regionale overste
Zuster Angelica van Valkengoed, plaatsvervangend regionale overste
Zuster Zuster Kitty Andree

Dienaressen van Jezus Christus Priester
Zuster Callista, overste
Zuster Margaretha, vice-overste
De heer T. Bun, moderator