Feestelijke opening nieuwbouw zusters van liefde

Gepubliceerd op: 20-9-2019 om 16:46 door Zusters van Liefde scmm. Bron: www.scmm.nl

TILBURG - Op donderdag 19 september werden het nieuwe verpleeghuis en appartementencomplex van de Zusters van Liefde aan de Oude Dijk in Tilburg feestelijk geopend.

Onder luid applaus van zusters, medewerkers en genodigden ging de vlag in top. Het nieuwe verpleeghuis en appartementencomplex voor zorgbehoevende zusters zijn na de opening ingezegend. Na een leven van inzet voor anderen kunnen de zusters hun oude dag doorbrengen op de plaats waar de congregatie in 1832 is begonnen.

Opening nieuwbouw Mater Misericordiae
Zr. Marie-Thérèse Brinkmann, provinciale overste, Zr. Mariëtte Kinker en Zr. Celine Welten hijsen de vlag ter gelegenheid van de opening van het nieuwe verpleeghuis en appartementencomplex aan de Tilburgse Oude Dijk. Fotografie: Marjo van de Peppel, byMarjo.nl

Beide gebouwen zijn afgelopen voorjaar opgeleverd. In mei en juli 2019 verhuisden 61 zusters naar de nieuwe gebouwen. Op donderdag 19 september 2019 zijn de twee gebouwen officieel en feestelijk in gebruik genomen.

Eigentijdse zorgappartementen

Ruim twee jaar geleden ging de eerste paal de grond in voor de nieuw- en verbouw. Woonzorgcentrum Mater Misericordiae was al lange tijd toe aan vervangende nieuwbouw. De zusters hebben nu de beschikking over appartementen die voldoen aan de eisen van deze tijd.

Nieuwbouw op oude grond

De nieuwe zorgappartementen maken het mogelijk dat de Zusters van Liefde kunnen blijven wonen op de plek waar de congregatie, meer dan 187 jaar geleden, is begonnen. “Dat de zusters in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen, is heel fijn. Oude bomen moet je niet verplanten, wordt wel gezegd. De verhuizing is een ingrijpende gebeurtenis voor de zusters die allemaal op leeftijd zijn. Gelukkig kunnen we als kloostergemeenschap blijven wonen op oude grond. De grond waarin we als Zusters van Liefde stevig geworteld zijn,” aldus Provinciale overste Zr. Marie-Thérèse-Brinkmann.

Meer over de Zusters van Liefde Tilburg: www.scmm.nl 

Laatste zusters Carolus Borromeus vertrokken uit Den Bosch

Dat het niet altijd mogelijk is voor ouder wordende zustercongregaties om op hun vertrouwde plek te blijven wonen, is te lezen in Brabants Dagblad van 20 september. Daarin een verhaal over de laatste drie Barmhartige zusters van H. Carolus Borromeus die na bijna 150 jaar Den Bosch hebben verlaten. Deze congregatie heeft zich in Den Bosch altijd ingezet voor de ziekenzorg en droegen de verantwoordelijke voor zowel het toenmalige Groot Ziekengasthuis als het Carolusziekenhuis. Beiden zijn later opgegaan in het Jeroen Boschziekenhuis. De drie laatste zusters die nog aan de Hervensebaan woonden, vlak achter het toenmalige Carolusziekenhuis waren ook alledrie werkzaam in verschillende vormen van ziekenzorg. Zij vertrekken nu naar St. Jozefzorg in Nuland, waar al enkele medezusters wonen. 

Lees het hele artikel in het Brabants Dagblad