Samenwerkende religieuzen Teteringen zoeken directeur

Gepubliceerd op: 20-8-2019 om 13:49 door eh.

TETERINGEN - Zes religieuze instituten in Teteringen zijn een formele samenwerking gestart om o.a. personele en facilitaire zaken gezamenlijk te regelen. Deze nieuwe stichting, SART (Samenwerkende religieuzen Teteringen), is op zoek naar een directeur

In de woon- en zorginstelling Park Zuiderhout, dat is gevestigd in en rond het voormalige Missiehuis van de SVD-paters in Teteringen wonen religieuzen van diverse orden en congregaties. Het zorgpersoneel is voor een groot deel in dienst bij de zorginstelling Park Zuiderhout, maar enkele instituten hadden ook eigen mensen in dienst. Er werd informeel al op diverse terreinen samengewerkt. 

Missiehuis St Franciscus Xaverius, Teteringen

Overnemen bestuurlijke taken

Pater Kees Maas svd, vertelde onlangs in een interview in het KNR Bulletin dat vanwege de afnemende bestuurbaarheid bij de diverse instituten is gekozen een aparte stichting op te richten.  "Daarin wordt alle personeel dat in dienst is bij de diverse congregaties opgenomen, tenminste voor zover de congregaties dat willen. De stichting moet daarin heel flexibel worden en in staat zijn om geleidelijk meer bestuurlijke taken over te nemen." Na de nodige gesprekken en voorbereidingen, waarbij ook het advies van de KNR is gevraagd, is deze zomer de stichting SART opgericht.

Participantenraad

De stichting heeft een eigen bestuur en een participantenraad. Pater Maas: "In de participantenraad zijn alle deelnemende ordes en congregaties vertegenwoordigd. Het bestuur bestaat gedeeltelijk uit mensen van buiten. Het legt verantwoording af aan de participantenraad." 

Vacature directeur

Op dit moment is er een interim projectmanager aangesteld die zaken voorbereid. De bedoeling is dat er later een directeur wordt aangesteld die het bestuur gaat ondersteunen en de dagelijkse leiding van de werkorganisatie op zich neemt. De volledige vacaturetekst is op deze site te vinden. Reageren kan tot 11 september.

Lees ook het hele interview met Kees Maas svd en Koos van Rooij (SCJ) in het KNR Bulletin