Nieuwe samenstelling Bestuur KNR

Gepubliceerd op: 11-6-2019 om 16:41 door eh.

'S-HERTOGENBOSCH - Tijdens de Algemene Vergadering van de KNR van 11 juni, zijn er bestuursverkiezingen gehouden. Zuster Melina Polo SSpS en pater Mark-Robin Hoogland cp zijn gekozen als nieuw bestuurslid.

Er waren drie bestuursleden aftredend: abt Denis Hendrickx o.praem, tevens penningmeester, pater Jan van den Eijnden ofm en zuster Gerda van Gogh sfic. Omdat er slechts twee nieuwe kandidaten waren is er nog een vacature in het bestuur. 

Pater Mark-Robin Hoogland en zuster Melina Polo
 De nieuwe bestuursleden: pater Mark-Robin Hoogland cp en zuster Melina Polo SSpS

Zuster Melina Polo

Zuster Melina is afkomstig uit de Filippijnen. Zij is als missiezuster in 1991 naar Nederland gekomen als eerste buitenlandse zuster in een nieuwe internationale communiteit. "Ik heb mijn weg moeten zoeken in dit land en dat ging niet altijd zonder slag of stoot," vertelt ze als ze zich voorstelt aan de aanwezige leden van de Algmene Vergadering. "Maar ik heb hierdoor wel geleerd samen te leven en te werken met mensen uit verschillende culturen en daarvoor respect te hebben." Zuster Melina was van 2013 tot 2018 Provinciaal Leidsters van de Nederlandse provincie. Ook binnen de KNR is ze al jaren actief in diverse werkgroepen en commissies zoals de CMBR, de werkgroep Kleurrijk Religieus Leven en de werkgroep Internationalisering. Tevens is ze lid van de AMA-commissie. "In de loop der jaren heb ik een groei doorgemaakt in mijn ontwikkeling ook door het werk in deze groepen. Ik denk dat ik nu klaar ben voor een functie in het Bestuur." 

Pater Mark-Robin Hoogland

Pater Mark-Robin is passionist en deed 27 jaar geleden professie. Via de parochie kwam hij in contact met de Passionisten waar hij in 1991 intrad. Dat was in de VS omdat er op dat moment in Noord-Europa geen noviciaat was. Tijdens zijn studie theologie en sociale economie in Utrecht deed hij vrijwilligerswerk bij de zusters van Moeder Theresa en in een inloophuis. Na zijn wijding heeft hij gewerkt als ziekenhuispastor en studentenpastor. Tevens gaf hij les in Chicago en op het seminarie Bovendonk tot 2018. Diverse malen was hij betrokken bij de organisatie van de Wereldjongerendagen. In 2012 werd hij gekozen tot provinciaal van de Nederlandse provincie waar tot 2014 ook nog een deel van Brazilië onder viel. Tevens is hij president van de Europese samenwerking van passionisten. Naast zijn werk voor de congregatie doet hij nog assistenties in Gouda, is geestelijk begeleider, geeft retraites en is betrokken bij het NIM. Door al deze werkzaamheden heeft hij tot nu toe niet veel tijd gehad voor de KNR. Hij hoopt daar nu meer tijd voor te hebben, liet hij weten. "Ik wil de ervaring die op andere plaatsen heb opgedaan, graag gaan inzetten voor het bestuur KNR."

Nieuwe vice-voorzitter en penningmeester

Om alle nodige functies in het bestuur te kunnen bezetten is er ook tot een verschuiving van taken besloten. Zuster Sara Böhmer treedt terug als vice-voorzitter en zal de functie van abt Denis Hendrickx als penningmeester overnemen. Zuster Monica Raassen, vorig jaar in het bestuur gekozen, wordt de nieuwe vice-voorzitter.

Tijdens de vergadering werd afscheid genomen van de drie aftredende bestuursleden. Zij werden geprezen om hun inzet in de soms moeilijke jaren die het Bestuur en de KNR hebben gehad. Er waren woorden van dank en uiteraard ook bloemen.

Voorzitter Bernardus Peeters en vice-voorzitter Monica Raassen
Voorzitter abt Bernardus Peeters en nieuwe vice-voorzitter zuster Monica Raassen