Veel belangstelling voor Titus Brandsma

Gepubliceerd op: 3-6-2019 om 16:40 door Bisdom Groningen - Leeuwarden .

DOKKUM - Pater Karmeliet Titus Brandsma trekt veel publiciteit en volle zalen in noord Nederland. Aanleiding is een professionele muziektheaterproductie over het leven van Titus, die nog tot en met het Pinksterweekend (10 juni) wordt opgevoerd in de Bonifatiuskapel te Dokkum.

Centraal thema is de ‘heiligheid’ van Titus: een discussie tussen God en de Duivel, en Titus’ inspirerend voorbeeld voor de hedendaagse mens. De voorstelling maakt veel indruk en trok sinds de première vrijdag jl. meer dan 2500 bezoekers. Het bisdom Groningen-Leeuwarden presenteert een Titus Brandsma Special van haar bisdomblad, volledig gewijd aan Titus en de opinie van betrokkenen in politiek, wetenschap, onderwijs, media en cultuur. De Titus Special is verkrijgbaar bij de voorstelling in Dokkum en het bisdom Groningen-Leeuwarden.  

Cover Titus Brandsma Special Spreek!
De cover van de speciale uitgave van het Bisdomblad van bisdom Groningen-Leeuwarden over Titus Brandsma

Titus Brandsma Special

‘’Het leven van pater Titus is veelzijdig en staat dicht genoeg bij onze tijd om als voorbeeld te  dienen. Daarom ben ik ervoor dat hij heilig wordt verklaard’’, aldus  bisschop Ron van den Hout in de Titus Brandsma Special van zijn bisdom. Inigo Bocken, wetenschappelijk directeur van het  Nijmeegse Titus Brandsma Instituut, deelt zijn mening: ‘’Titus was zijn leven lang sterk gericht op zijn roeping gericht. Alles wat hij deed is daarop afgestemd. Hij heeft dat nooit losgelaten en was nergens halfslachtig. Ook niet toen hij gevangen werd gezet en de dood onder ogen zag.’’ Bocken werkt aan een intellectuele biografie van Titus. Heiligverklaring van Titus Brandsma door Paus Franciscus is volgens menigeen dichtbij, al weet niemand het zeker.

De Titus Brandsma Special van het bisdom bevat veel historische foto’s en schetst een uitgebreid beeld van Titus Brandsma’s  leven en actuele betekenis in deze tijd. Landelijk bekende katholieken, zoals oud-minister van Justitie prof. Ernst Hirsch Ballin en TV-presentator Leo Fijen, spreken zich uit. Geïnspireerd door Titus’ voorbeeld is de oud-minister kritisch over hedendaagse mainstream politiek die tekort schiet in ‘positief toekomstgericht denken’ en ‘waakzame oplettendheid’ jegens trends in de samenleving. Leo Fijen wijst op de kracht van innerlijke vrijheid bij de monnik Titus, die de stilte van zijn kloostercel in zijn activiteiten bij zich droeg.

Titus theater

De theatervoorstelling is een eigentijds passiespel over Titus’ leven en hedendaagse betekenis. God en de Duivel discussiëren met elkaar over de ‘heiligheid’  van Titus’ optreden. Voor hun ogen ontrolt zich zijn levensloop:  van zijn jeugd op de boerderij in Friesland tot inzet voor katholieke emancipatie in onderwijs, pers, wetenschap, mystiek en Friese cultuur. Dramatisch hoogtepunt is Titus’ gevangenschap en sterven in het kamp Dachau (1942). De  Spaanse heilige Teresa van Avila, Karmelites en mystica uit de 15e eeuw, fungeert als Titus’ tegenspeler in de voorstelling: als kritische muze, inspirator en bron van troost bij zijn levenseinde. De première van het muziektheater  ‘’TITUS. Leven tussen stilte en stress’’  in Dokkum zag  een flinke delegatie van kerkelijke en wereldlijke bestuurders, waaronder bisschop Ron van den Hout en Arno Brok, Commissaris van de Koning in Fryslân. Eregast was de Spaanse prior-generaal van de internationale Karmelorde, Ferdinand Millàn Romeral,  vergezeld door Jan Brouns, de Nederlandse provinciaal-overste van de Karmelieten in Boxmeer. De Karmelorde ziet Titus Brandsma als hun belangrijkste kandidaat-heilige van de 20e eeuw.

Bonifatiusdagen

Van 14 t/m 16 juni zijn de Bonifatiusdagen te Dokkum.. Ook deze zijn geïnspireerd door Titus Brandsma dit jaar.  Thema van het weekend is ‘Zie mij aan’.
God ziet de mens. Zien wij elkaar nog, spreken we elkaar aan? Geloof en samenleving kan er niet zonder, zeker in tijden van aandachttrekkende mobieltjes. De Bonifatiusdagen zijn een gevarieerd programma voor jong en oud. Mede geïnspireerd door Titus Brandsma’s bekende gedicht ‘O Jezus als ik u aanschouw’.

Meer informatie over de voorstelling

Bestellen van de special en informatie over de Bonifatiusdagen:website Bisdom Groningen - Leeuwarden