Presentatie uitkomsten missietafel tijdens MOET-symposium

Gepubliceerd op: 23-5-2019 om 16:53 door eh.

AMSTERDAM - Op woensdag 12 juni wordt in Amsterdam voor de derde maal het MOET symposium georganiseerd. Thema is Bondgenoten in Missie. Hoofdspreker is Stefan Paas, Theoloog des Vaderlands

Stefan Paas is hoogleraar missiologie en interculturele theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en hoogleraar missiologie aan de Theologische Universiteit Kampen.

Stefan Paas

Nadenken over onze missie nu

Gedoopt en gezonden: De missie van de Kerk van Christus in de wereld’. Dit is het thema van de Buitengewone Missiemaand die wordt gehou-den in oktober 2019. Voor kerk en religieuzen in Nederland is dit aanleiding om de vraag op te pakken wat onze missie anno 2019 is. De wereld verandert door globalisering en digitalisering immers razendsnel. Wat betekent de opdracht nu om ‘te gaan tot alle volkeren en hen te maken tot Jezus’ leerlingen’ (vgl. Matth. 28,19)? Hoe zien wij onze missie? Waartoe voelen wij ons geroepen?

Uitkomsten missietafels

De Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) organiseert binnen dit kader in het voorjaar van 2019 drie zogenaamde ‘Missietafels’. Elke Missietafel heeft een eigen insteek: ‘Missie in een multiculturele samenleving’ (Rotterdam), ‘Missie in een geseculariseerde samenleving’ (Weert) en ‘Missie en de toekomst van de aarde’ (Amsterdam).  Rond deze thema's komen religieuzen en geassocieerde leden van instituten in gespreksgroepen enkele malen bijeen. De gedachten en conclusies van elk van deze missietafels worden op deze dag gepresenteerd.

logo Gedoopt en gezonden

Doelgroep

MOET staat voor Missionaire Organisaties en hun Toekomst. Voor deze derde bijeenkomst worden in het bijzonder uitgenodigd: Buitenlandse religieuzen; nieuwe Nederlandse reli-gieuzen ‘met een missie’; leden van missionaire lekenbewegingen; medewerkers van fondswervende organisaties.

Programma

13.00 Inloop Soep met broodjes staan klaar
14.00 Welkom door de dagvoorzitter
14.05 Meditatief moment
14.15 Inleiding prof. dr. Stefan Paas
14.35 Presentaties van de drie Missietafels
15.05 Pauze
15.30 Forumdiscussie
16.10 Muziek
16.15 Afsluiting en netwerkborrel

Praktische informatie

Locatie: All Saints Church in Amsterdam Zuidoost, Millingenhof 158, 1106 KK Amsterdam.
Kosten: € 10,--
Aanmelden en meer informatie: cmbr@knr.nl 

Download de flyer

Meer over de missietafels