Christelijke organisaties slaan handen in één voor duurzame beweging in Nederland

Gepubliceerd op: 14-5-2019 om 12:28 door . Bron: www.groengelovig.nl/groengeloven

ZWOLLE - Diverse christelijke duurzaamheidsbewegingen en -organisaties gaan nauwer samenwerken om een groene beweging onder christenen in Nederland op gang te brengen. Ook de katholiek kerk is hierbij vertegenwoordigd.

Met het evenement Groen Geloven op 5 oktober willen de initiatiefnemers christenen en geloofsgemeenschappen laten ontdekken wat de volgende stap is naar een duurzame levensstijl. Hanna van der Horst, projectleider van Groen Geloven: ‘We willen samen christenen een nieuw perspectief bieden op Gods schepping.’

Logo Groen Geloven evenement 5 oktober 2019

Groen Geloven evenement in klooster Zwolle

Tijdens het evenement dat plaatsvindt in het Dominicanenklooster in Zwolle zijn er verschillende prikkelende speeches, kunnen deelnemers zich tijdens workshoprondes verdiepen in specifieke thema’s en biedt de afsluitende netwerkborrel de kans om mensen te ontmoeten die ook op zoek zijn naar een levensstijl die recht doet aan mens en natuur.

Rentmeesters van de schepping

Één van de initiatiefnemers van GroenGelovig is kamerlid Carla Dik-Faber van de ChristenUnie. GroenGelovig wil christenen aanvuren om zorg voor de schepping hoog op de prioriteitenlijst te zetten. Dik-Faber is blij met de samenwerking: ‘Veel christenen zoeken manieren om een goede rentmeester te zijn voor de schepping. Het is geweldig dat we nu met zoveel organisaties gaan samenwerken om mensen te inspireren om dat in de praktijk te brengen. Samen vormen we een beweging voor ecologische gerechtigheid die in Nederland het verschil kan maken.’ 

Katholieke inbreng

Vanuit de katholieke kerk is de werkgroep Laudato Si' betrokken bij de organisatie van het evenement.  Deze werkgroep is een gezamenlijk initiatief van bisschoppenconferentie en Konferentie Nederlandse Religieuzen om de boodschap van de pauselijke encycliek Laudato Si’ over de ‘zorg voor ons gemeenschappelijk huis’ te promoten. Voorzitter van de werkgroep is mgr.  Gerard de Korte. "De KNR heeft de zorg voor de schepping hoog op de agenda staan," aldus Gerard Moorman, 'groene secretaris' van de KNR en lid van de werkgroep Laudato Si'. "Het aantal parochies en kloosters dat het predicaat 'Groene kerk' heeft is nog niet heel hoog, maar lijkt toe te nemen. We zien dat de aandacht voor duurzaamheid groter wordt. We hopen dat deze samenwerking met Groen Geloven een extra impuls geeft. Ook diverse religieuzen zijn bij dit evenement betrokken."

Logo werkgroep Laudato Si klein

 

GroeneKerkenactie heeft afgelopen jaren succesvol duurzaamheid verankerd in kerken door het hele land. Hanna van der Horst is naast projectleider van Groen Geloven ook campagneleider van GroeneKerkenactie: ‘Ik ben enorm enthousiast dat twee grote groene bewegingen de handen ineenslaan. We willen samen christenen een nieuw perspectief bieden op Gods schepping en laten ontdekken wat verduurzaming te maken heeft met je geloofsleven.’
 

Media Partner

De Evangelische Omroep sluit aan als mediapartner bij het evenement Groen Geloven. EO-directeur Arjan Lock: ‘Voor de EO is schepping en milieu een thema dat terugkomt in onze programma’s. Maar ook in onze bedrijfsvoering proberen we een groene omroep te zijn. Samenwerking binnen Groen Geloven geeft ons de kans om de betekenis van wat we in de media vertellen ook daadwerkelijk te verbinden met concrete daden en initiatieven.’

Meer informatie

Meer informatie over het evenement is te vinden op de website van GroenGelovig en GroeneKerkenactie en op www.laudato-si.nl.  Groen Geloven wordt mede mogelijk gemaakt door Tear, ChristenUnie, Kerk in Actie, de Evangelische Omroep, A Rocha, Micha Nederland, werkgroep Laudato Si' en CGMV.