Nieuwe kerkelijke wetgeving voor de aanpak van misbruik

Gepubliceerd op: 10-5-2019 om 17:37 door . Bron: rkkkerk.nl / vaticannews.va

ROME - Paus Franciscus heeft nieuwe kerkelijke wetgeving voor de Rooms-Katholieke Kerk doorgevoerd voor de behandeling van klachten van misbruik. Het Motu Proprio ‘Vos estis lux mundi’ werd donderdag 9 mei gepubliceerd

De KNR en de  Nederlandse bisschoppenconferentie zullen de nieuwe richtlijnen bestuderen en bekijken wat eventueel in de huidige regelingen dient te worden aangepast.

De bisschoppen en de Hogere Oversten van de religieuze instituten, veroordelen seksueel misbruik, waar dit ook gepleegd wordt. Echter vooral in de Kerk, die de opdracht heeft het Evangelie van Christus uit te dragen, mag seksueel misbruik nooit ofte nimmer voorkomen. De Kerk moet er alles aan doen om een veilige plek te zijn voor minderjarigen die – op welke manier dan ook – aan haar zorgen worden toevertrouwd.

Bij klachten van seksueel misbruik van minderjarigen tegen nog levende personen die vallen onder de verantwoordelijkheid van een bisschop of hogere overste wordt door deze onverwijld aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie en worden tegen de betrokken aangeklaagde adequate maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.

Sinds 2015 kan grensoverschrijdend gedrag binnen de R.-K. Kerk worden gemeld bij het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag.

De apostolische brief Vos estis lux mundi is gepubliceerd op de website van het Vaticaan.

Op de website van de KNR is meer te vinden over de maatregelen die de Bisschoppenconferentie en de KNR de laatste jaren hebben genomen om misbruik in de RK Kerk tegen te gaan.