Kloosters op een Keerpunt: nieuwe tentoonstelling St. Agatha

Gepubliceerd op: 7-5-2019 om 16:47 door eh. Bron: www.kloostersintagatha.nl

ST AGATHA - In het erfgoedcentrum Kloosterleven in St. Agatha is afgelopen vrijdag 3 mei de tentoonstelling Kloosters op een Keerpunt geopend.

De Nederlandse kloosters maken een duizelingwekkende verandering door. Sinds 1960 daalde het aantal kloosterlingen van 50.000 naar minder dan 4.000. Honderden kloostergebouwen hebben een nieuwe bestemming gekregen of zijn afgebroken. Het kloosterleven bevindt zich op een keerpunt.

Dit gaat gepaard met terugkijken enerzijds en overdragen anderzijds. De tentoonstelling brengt beide aspecten voor het voetlicht. Wat was de betekenis van het kloosterleven in de afgelopen eeuwen? Wie zijn de kloosterlingen van de toekomst?

Erfgoedprojecten en eigentijdse invulling

In de afgelopen decennia kwamen tientallen erfgoedprojecten tot stand: geschiedschrijving over kloostergemeenschappen, interviews, fotoseries en films. Deels op initiatief van de kloosterlingen zelf, deels op verzoek van buitenstaanders die zich realiseerden: nu kan het nog!

Sint Agatha

Het verdwijnen van de kloosters lijkt tevens te functioneren als wake-up call. Kloosters onderhielden gastvrije plekken van stilte en bezinning en zorgden voor kwetsbare mensen. Terwijl veel gevestigde orden en congregaties verdwijnen, starten overal in Nederland initiatieven om de waarden van het kloosterleven in nieuwe vormen toekomst te geven.
De tentoonstelling toont de resultaten van de erfgoedprojecten en laat tevens mensen aan het woord die aan het kloosterleven op eigentijdse wijze invulling proberen te geven.

Interactieve lezing

Op vrijdagmiddag werd de tentoonstelling officieel geopend met een interactieve lezing door Ad Leys, bestuurslid van de Stichting Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven. De lezing had als titel: “Waar zo veel is gebeden, is het goddelijke op een heel bijzondere manier nabij, ” een uitspraak van de Duitse filosoof Martin Heidegger.

Na de lezing werd in de Kloostertuin het nieuwe kunstwerk “Broeder Piet” van Kruisheer-Kunstenaar Edgard Claes onthuld.

De tentoonstelling is nog te zien t/m eind oktober 2019. Voor openingstijden en meer informatie zie: https://www.kloostersintagatha.nl/activiteiten/tentoonstelling/