Roepingenzondag 12 mei 2019

Gepubliceerd op: 8-5-2019 om 13:40 door Pierre Humblet. Bron: KNR

'S HERTOGENBOSCH - Ieder jaar staat in de Rooms-Katholieke Kerk de vierde zondag na Pasen in het teken van gebed voor roepingen. In 2019 valt deze 'Roepingenzondag' op 12 mei.

De moed om risico te nemen voor de belofte van God

Paus en jongeren JWD 2016Met de open brief die hij schreef voor deze 56ste roepingenzondag, sluit paus Franciscus aan bij het thema van de mondiale bisschoppensynode over jongeren (oktober 2018) en de Wereldjongerendagen in Panama (januari 2019). In het verlengde daarvan schrijft hij over over twee aspecten van roeping: belofte en risico.

Hij schrijft onder meer:
"De roeping van de Heer is dus geen inmenging van God in onze vrijheid; het is geen “kooi” of een last die ons wordt opgelegd.
Integendeel, het is het liefdevolle initiatief waarmee God ons tegemoet komt en ons uitnodigt mee te doen aan een groots plan, waarvan Hij ons deelgenoot wil maken en waarmee Hij ons het perspectief biedt van een horizon van een weidsere zee en een overvloedige visvangst.


Campagnebeeld Roepingenzondag 2019Het verlangen van God is immers dat ons leven niet gevangen blijft binnen het vanzelfsprekende, niet blijft steken in ledigheid van dagelijkse gewoontes en niet werkeloos blijft ten overstaan van keuzes die het leven betekenis kunnen geven. De Heer wil niet dat wij erin berusten bij de dag te leven, denkend dat er eigenlijk niets is waarvoor het de moeite waard is om zich met passie in te zetten en waardoor we het verlangen uitdoven om op zoek te gaan naar nieuwe wegen.

Als Hij ons soms een “wonderbare visvangst” laat ervaren, dan is dat, omdat Hij ons wil laten ontdekken dat ieder van ons – op verschillende wijzen – voor iets groots geroepen is en dat het leven niet verstrikt moet blijven in de netten van het zinloze en van hetgeen het hart verdooft. Roeping is, kortom, een uitnodiging aan ons om niet op de oever te blijven staan met de netten in de hand, maar Jezus te volgen langs de weg die Hij voor ons geluk en het welzijn van onze naasten heeft uitgedacht."

Lees hier de volledige boodschap van paus Franciscus.

Campagnematerialen

posterHet interdiocesaan Roepingen Overleg, waarin de KNR en bisdommen samenwerken, heeft bij gelegenheid van deze 56ste  Roepingenzondag campagnemateriaal uitgegeven dat landelijk verspreid wordt: affiches, folders en een gebedenboekje. Meer daarover vind je hier.

Heb je zelf interesse?