KNR start weer met Gebedsmarathon

Gepubliceerd op: 18-4-2019 om 14:34 door eh.

DEN BOSCH - Ook dit jaar organiseert de KNR een gebedsmarathon in het kader van het jaarthema. Dit keer is dat 'Hij heeft mij gezonden.(Lucas 4,18) Wat is onze missie?' Wekelijks verzendt de KNR een gebedsintenties aan de deelnemers

De gebedsmarathon wordt gehouden van Pasen t/m Missiezondag (22 april t/m 20 oktober 2019) en staat dit jaar in het teken van buitengewone missionarissen en missie in deze tijd.

Alle religieuzen in Nederland worden opgeroepen om in deze periode mee te bidden. De KNR stuurt wekelijks op vrijdag een voorbede toe aan de religieuzen en andere geïnteresseerden die zich hebben opgegeven.  Deze voorbeden zijn gemaakt door religieuzen en hebben te maken met hun missie. Naast de voorbede wordt informatie toegevoegd over een buitengewone missionaris die een voorbeeld kan zijn in onze tijd.  

Anna Dengel, stichteres medische missiezusters
 Zuster Anna Dengel, stichteres Medische Missiezusters, krijgt een eredoctoraat van de Katholieke Universiteit in Nijmegen in 1958.

Vandaag is de eerste gebedsintentie verzonden. Deze is gemaakt door zuster Mien Leistra van de Medische Missiezusters. Daarbij een portret van Anna Dengel, de stichteres van de Medische Missiezusters. 
Alle gebedsintenties zullen ook op deze website worden geplaatst bij de Gebedsmarathon

Het gebed van week 17

God, als wij ons machteloos voelen
omdat er in de wereld zoveel gebeurt
waar we geen invloed op hebben,
wees dan de stem in ons hart die ons toefluistert
dat we meer kunnen doen dan we denken.

God, als we willen weglopen van onze verantwoordelijkheid,
omdat we van anderen de oplossing verwachten,
maak ons dan duidelijk dat we als deel van de grote mensenfamilie
met allerlei draden vastzitten aan wat er overal gebeurt.

God, heling houdt in
dat wij leven met de paradox van liefde en pijn.
Het betekent dat wij vertrouwen
in Uw onvoorwaardelijke liefde
en in de mogelijkheid van medeleven
en mededogen van en met de ander.
Wees bij ons om dit goed te kunnen vervullen.

God, wees met allen die de weg van Jezus trachten te gaan.
Vervul hun met vertrouwen en goede moed
en met het licht van Uw liefde.
Amen.

Indien u de wekelijkse intenties wil ontvangen, kunt u zich aanmelden via communicatie@knr.nl 

Nieuwsbrief met de gebedsintentie en portret van Anna Dengel

Viering rond Anna Dengel

Bij de start van deze Gebedsmarathon, maakte zuster Leistra niet alleen het gebed, maar een complete viering rond Anna Dengel. Ook deze is te downloaden.

Meer over de Medische missiezusters: http://www.districtmedischemissiezusters.nl/