Montfortanen presenteren nieuw boek en CD met vertaalde cantieken over Maria

Gepubliceerd op: 29-3-2019 om 16:45 door eh. Bron: www.montfortanen.nl

TILBURG / VALKENBURG - De Montfortanen hebben opnieuw een 30-tal cantieken van hun stichter Louis-Maria Grignion de Montfort vertaald en uitgebracht in een boek.

 In totaal heeft hij meer dan 160 liederen geschreven en op muziek gezet. In een eenvoudige stijl, maar met veel vaart worden in zijn teksten en melodieën allerlei aspecten van Gods bekommernis om mensen bezongen. Een aantal van zijn cantieken wordt in Frankrijk en Canada nog steeds gezongen. Het nieuwe boek bevat een dertigtal cantieken over Maria en haar verering die voor het eerst uit het Frans vertaald, ingeleid en toegelicht zijn door Wiel Logister smm.

CD en Boek Maria en Mariaverering

Tien van deze vertalingen zijn ook op muziek gezet door Andries Govaart en Frans Bullens en nu verkrijgbaar op CD.  Ook zijn de partituren van de cantieken verkrijgbaar, zodat koren ze ook nu kunnen zingen.

Catechetisch en pastoraal

In 2016 vertaalde Wiel Logister ook al een groot aantal cantieken waarvan een deel ook op CD werd gezet.

Andries Govaart over de CD: “Nee, het is niet meer van hetzelfde en nee het gaat niet vervelen. De cantieken getuigen van een persoonlijke verworven vroomheid van Montfort. De teksten hebben ook aantoonbaar Bijbelse wortels, het Magnificat is daar een voorbeeld van, maar ook het berouw van David en Maria Magdalena wordt bezongen. Er zijn verwijzingen naar de liturgie: bewerkingen van het Ave Maria, het Regina Coeli. Zijn liederen vormen geen dogmatiek, ze hebben een pastoraal oogmerk.

De gelovigen kunnen Maria aanspreken: Maria is hun moeder, zij zijn haar kinderen en dat verkleint de afstand. Zoals een moeder altijd voor haar kind bereikbaar is (ideaal gezien), zo is Maria bereikbaar voor de gelovigen met name in crisissituaties, in angst en zonde en in ongeloof. Behalve de cantieken die zich richten tót Maria zijn er ook die óver Maria gaan, die Maria bezingen. Zij is daarin vaak voorbeeld voor de gelovigen, haar weg is voor ons een letterlijk voorbeeldige weg.

De cantieken hebben een catechetische inslag. Zingenderwijze leer je meer over Maria, haar leven op aarde en haar leven in eeuwigheid.”

Symposium 'Wie loopt er weg met Maria'

Het boek en de CD werden vrijdag 22 maart gepresenteerd tijdens een symposium over Maria en mariadevotie. Onder de titel “Wie loopt er weg met Maria” werden ingaan op vragen als Wat betekent Maria in deze tijd? En wat betekende ze in het verleden? Waar komen alle verschillende beelden en aandachtspunten van Maria vandaan? Sprekers waren in de ochtend onder andere Charles Caspers (Titus Brandsma Instituut), Grietje Dresen (Radboud Universiteit Nijmegen) en Wiel Logister smm. Als afsluiting van het ochtendprogramma werden enkele Maria-cantieken gezongen van de nieuwe CD gezongen. Na de lunch waren er verschillende workshops en een slotbeschouwing door Jozef Wissink (emeritus hoogleraar van de Tilburg School of Catholic Theology).
​Een uitgebreider verslag van het symposium vindt u op www.montfortanen.nl 

Bestellen

Boek en CD samen kosten €17,95. De losse CD kost €7,95. Boek, CD en partituren zijn te bestellen via www.montfortanen.nl