Religieuzen denken na over missie in deze tijd

Gepubliceerd op: 27-3-2019 om 13:00 door Gerard Moorman.

DUIVENDRECHT - De KNR heeft dit jaar als jaarthema gekozen: 'Hij heeft mij gezonden. (Lucas 4,18) Wat is onze missie?' In dat kader zijn er drie zogenaamde missietafels ingesteld. In kleine groepen gaan religieuzen nadenken over hun missie in deze tijd.

De drie Missietafels hebben ieder een eigen insteek: Missie in de geseculariseerde samenleving (Weert), Missie in de multiculturele samenleving (Rotterdam) en Missie en de toekomst van de aarde (Amsterdam/Duivendrecht).

Missie

Op 18 maart ging in de pastorie van de Urbanusparochie te Duivendrecht de Missietafel van start met als insteek ‘Missie en de toekomst van de aarde’. Veertien religieuzen en geassocieerden, van verschillende generaties en uit verschillende landen, deelden met elkaar wat hen als missionaris beweegt, bezig houdt en inspireert.

Missie 3Missie

Wederkerigheid

Hoe groots de mondiale insteek ook is die deze Missietafel centraal wil stellen, toch konden we niet heen om de vragen die een geseculariseerde samenleving en een kerk in crisis ons stellen. Geloof speelt geen rol van betekenis in het maatschappelijk debat. De kerk zit in het verdomhoekje. Maar misschien is dit helemaal niet erg, werd gezegd. Het onderstreept dat we mens zijn met de mensen, dat missie gebeurt op basis van een gedeeld mens-zijn.

Nabij blijven

Missie begint vooral in het kleine: het appel dat uitgaat van de hulpeloosheid van anderen: vluchtelingen, zieke en oudere mensen, op bepaalde manieren ook bij jongeren. Vaak kunnen we problemen helemaal niet oplossen. Daarvoor zijn ze te groot en zijn onze middelen veel te beperkt. Maar we kunnen wel mensen nabij zijn en trouw nabij blijven. Onze ervaring is dat dit ons vele malen meer verrijkt dan we ooit hadden kunnen denken.

Sporen van God

We zien veel goeds om ons heen, veel solidariteit en bereidheid om anderen te helpen, ook al hebben de mensen vaak niets meer met het geloof. Wat zo gebeurt op allerlei plekken in de samenleving zijn tekenen van Gods aanwezigheid, sporen van Zijn rijk. Wij mogen soms dankbaar ‘meeliften’ met deze initiatieven. We willen ons niet blind staren op het feit dat de kerk leegloopt, want dan verliezen we onszelf. Kerk is misschien in de eerste plaats wel wat we zelf kunnen doen in onze gemeenschappen: in gebed, gemeenschap en gastvrijheid. Kleine gemeenschappen, die van religieuzen maar ook van andere christelijke groepen, houden het geloof levend en vormen misschien wel de basis voor de kerk van de toekomst.

Verbondenheid met schepping en de armen

Het specifieke thema van deze Missietafel kwam telkens ook aan bod wanneer het ging om zorg voor de schepping en de aandacht voor vluchtelingen. De invloed van de encycliek Laudato Si’ kan niet worden onderschat voor de missie. Veel gemeenschappen lezen en bespreken de encycliek. Sommigen gaan heel concreet bezig met de aarde door biologisch te tuinieren. Soberheid krijgt een nieuwe, actuele betekenis in het licht van de milieucrisis en de noodzaak onze ecologisch voetafdruk te verkleinen.

Opvallend veel deelnemers aan de Missietafel zetten zich actief in voor vluchtelingen. Degenen die de situatie in hun thuislanden kennen, vinden het begrijpelijk dat ze op zoek gaan naar een beter leven. Die drang naar leven valt niet te stoppen. De situatie van veel migranten en vluchtelingen is schrijnend. Maar we proberen zo goed als dat kan naast hen te blijven staan. En dat is ook voor ons een bron van grote vreugde!

KNR Regiodagen

Ook tijdens de KNR regiodagen die op dit moment gehouden worden, wordt gesproken over missie. Aan de hand van drie vragen gaan de deelnemers in kleine groepen in gesprek. Dit zijn dezelfde vragen die ook in de eerste bijeenkomsten van de drie missietafels aan de orde komen.

  • Gedoopt en gezonden Wat is mijn roeping als gedoopte en als religieus?
  • Bekering: Wat vraagt missie van mij? Wat doet het met me?
  • Leven en schoonheid brengen aan de wereld: Hoe kunnen wij het Evangelie het best laten klinken in onze samenleving?

Symposium

De uitkomsten van de drie missietafels zullen worden gepresenteerd tijdens een symposium van MOET (Missionaire Organisaties en hun Toekomst) op 12 juni 2019 in Amsterdam Zuidoost. Theoloog des Vaderlands Stefan Paas zal daar een inleiding houden. Meer informatie volgt op deze website.

Meer over het jaarthema

Volledig verslag van de eerste bijeenkomst