Bisschop Audo uit Aleppo: Christelijke presentie in Syrië blijft belangrijk

Gepubliceerd op: 21-2-2019 om 14:07 door Gerard Moorman.

UTRECHT - In 2018 heeft de KNR een aantal projecten in Syriƫ financieel ondersteund vanuit het Fonds Gemeenschappelijke Belangen Religieuzen. Daaronder waren ook projecten in het Chaldeeuwse bisdom van Aleppo. Op 19 februari jl. vond in Utrecht een kleinschalige ontmoeting plaats met de bisschop, mgr. Antoine Audo sj.

Zijn bisdom heeft enorm geleden onder de verschrikkingen van de oorlog en de terreur van ISIS. De helft van de christenen is vertrokken. Vooral ouderen en armen zijn gebleven. Mgr. Audo staat voor de immense taak om het leven in de geteisterde parochies weer op te bouwen.

Bisschop Audo van  Aleppo
Mgr Audo, bisschop van Aleppo

Solidariteit

Het geweld in Aleppo is gestopt en voorzichtig wordt gewerkt aan de wederopbouw. Caritas Aleppo is als een van de eerste organisaties begonnen met huisvestingsprogramma’s, onderwijs en psycho-sociale zorg. Mgr. Audo is erg dankbaar voor alle financiële steun die de kerk in Syrië heeft ontvangen. Toch is dat voor hem niet de essentie van hulp. Dat is de onderlinge relatie, het gebed, elkaar bezoeken. Dat wekt hoop en vertrouwen bij de mensen in het land, daaruit spreekt werkelijke solidariteit, aldus mgr. Audo. Om die reden nodigde hij iedereen dan ook van harte uit om op bezoek te komen in zijn bisdom.

Werken aan toekomst voor christenen in het Midden Oosten

Net zo indrukwekkend als zijn serene uitstraling is de diepgang van zijn visie op de situatie in het Midden Oosten. Hij acht een christelijke presentie van groot belang: niet alleen voor christenen, maar ook voor moslims, ja zelfs voor de gehele wereldgemeenschap. Het christendom heeft zijn wortels in deze regio. De kerken in deze regio zijn de oudsten ter wereld. De christenen zijn geworteld in deze Arabische cultuur. Zij voegen vanuit hun anders-zijn iets toe aan de cultuur. Voor mgr. Audo zou het ook voor de Arabische wereld een ramp zijn als het christendom verdwijnt uit de regio.

Om die reden pleit hij hartstochtelijk dat het Westen zich niet alleen laat leiden door politieke en economische belangen in het Midden Oosten. Minstens zo belangrijk is de steun aan de christelijke minderheden in deze regio, zodat er ook in de toekomst een autochtone, christelijke presentie blijft in de Arabische wereld.

Kwaliteit van de christelijke presentie

Hoe afschuwelijk de oorlog ook is geweest voor de christenen, toch ziet mgr. Audo ook lichtpuntjes. Voorheen hielden de kerken zich wat afzijdig van andere bevolkingsgroepen in zijn land. Zij hadden dan ook de reputatie arrogant te zijn. Tijdens de oorlog hebben de christenen een heel ander gezicht laten zien. Zij boden concrete steun aan allen die dat nodig hadden, ongeacht hun cultuur, religie of afkomst. Dat is niet onopgemerkt gebleven. Veel moslims kijken nu met nieuwe waardering naar de inbreng van hun christelijke landgenoten.

Mgr. Audo hoopt dat dit getuigenis een bijdrage kan leveren aan het overstijgen van tribale verschillen in zijn land. Want tribalisme is een groot probleem in deze regio: mensen komen op voor de belangen van hun groep. Het is hoog tijd om verschillen te overstijgen en in de eerste plaats burger van het land te zijn.

Lezing op 22 februari

Op vrijdagavond 22 februari houdt mgr. Audo in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam een lezing over de Kerk in oorlogstijd en de hoop op vrede.  Adres en tijd: Waterlooplein 207 om 18.30 uur.

Zie ook het verslag van deze middag op www.oecumene.nl