Paus geeft Jezuïeten nieuwe speerpunten voor hun zending

Gepubliceerd op: 19-2-2019 om 14:37 door eh. Bron: www.jezuïeten.org

ROME - Paus Franciscus heeft de jezuïeten voor de komende 10 jaar vier speerpunten geven voor hun wereldwijd pastoraat.

Deze speerpunten zijn de vrucht van een gemeenschappelijke onderscheiding waaraan alle jezuïeten wereldwijd hebben deelgenomen. In de afgelopen twee jaar heeft de Sociëteit van Jezus gebeden en uitgewisseld rond de vraag aan welke voorkeursopties de Sociëteit van Jezus zich de komende jaren mondiaal wil engageren, of wat de voornaamste werkdomeinen zullen zijn. 

Paus Franciscus en pater Sosa sj
Paus Franciscus en pater generaal Sosa sj. Foto: www.jezuïten.org

Het hele proces heeft twee jaar geduurd. In die tijd zijn de jezuïeten wereldwijd in gebed en in gesprek geweest in verschillende gremia om te bepalen waar hun prioriteiten de komende jaren moeten liggen. De speerpunten zijn voorgelegd aan paus Franciscus. Hij heeft ermee gebeden en heeft ze daarna teruggestuurd naar de algemene overste, pater Arturo Sosa sj, als een zending van de heilige vader.

Het begin van dit hele proces gaat terug naar de 36ste Algemene Congregatie van de Sociëteit van Jezus aan pater Sosa als nieuwe generaal overste werd gekozen en als opdracht meekreeg de apostolische prioriteiten van 2003 te herzien.

De wereldwijde apostolische speerpunten

Het hele proces heeft uiteindelijk geleid tot vier speerpunten:

  1. Het bevorderen van onderscheiding en van de Geestelijke Oefeningen. Mensen helpen om Jezus te vinden en Hem te volgen.
  2. Uitgesloten mensen nabij zijn. Meegaan met de armen, de kwetsbaren, de uitgeslotenen en de mensen die de samenleving waardeloos vindt, in een zending van verzoening en gerechtigheid.
  3. Zorg dragen voor ons gemeenschappelijk huis. Inzet, met evangelische diepgang, voor de bescherming en hernieuwing van Gods schepping.
  4. Op weg gaan met jongeren. Jongeren begeleiden in het uitbouwen van een hoopvolle toekomst.

Uitvoering

Pater generaal  Sosa vraagt in een biref alle jezuïeten en hun medewerkers om te focussen op de vraag hoe hun huidige en toekomstige activiteiten de apostolische speerpunten kunnen integreren en een antwoord kunnen bieden op de problemen uit de concrete wereld die erin vervat zijn. Deze brief van de  is een eerste stap. Het traject van de uitvoering gaat nu van start. Elke jezuïet, elke medewerker, elke gemeenschap, elke provincie en conferentie van provinciaals zal onderscheiden hoe deze apostolische speerpunten kunnen worden toegepast en waarheen Gods droom hen zal leiden.

Meer weten over deze apostolische speerpunten en de jezuïeten