Nu ook Nederlandse vertaling slotdocument Jongerensynode

Gepubliceerd op: 23-1-2019 om 16:24 door rkkerk.nl /eh. Bron: rkkerk.nl

UTRECHT - Na de Engelse vertaling is er nu ook een Nederlandse vertaling beschikbaar van het slotdocument van de Bisschoppensynode over Jongeren, hun geloof en hun roeping.

Deze synode werd gehouden in oktober 2018 in Rome. De Nederlandse vertaling van het slotdocument kan worden gedownload via onderstaande link.

jongeren en bisschoppen in dialoog

In het slotdocument zijn in 167 stellingen de besprekingen over alle deelthema’s van de synode samengevat. Dit gebeurde in samenspraak met de synodevaders, die onder meer door het indienen van wijzigingsvoorstellen konden reageren op het concept. Namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie nam mgr. De Jong, hulpbisschop van het bisdom Roermond deel aan de synode.

De Nederlandse vertaling van het slotdocument is gemaakt door drs. H.G.M. Kretzers en nagezien door dr. L.J.M. Hendriks onder eindredactie van het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) in Nederland. 

Nederlandse vertaling slotdocument Jongeren, hun geloof en de onderscheiding van hun roeping

KNR- Jaarthema 2018

De KNR besteedde in 2018 het hele jaar aandacht aan het thema 'Jongeren, hun geloof en hun roeping'.  Op de speciale jaarthemapagina, vindt u nog meer documenten rond dit onderwerp.