Vaticaan wil dialoog met jongeren voortzetten

Gepubliceerd op: 18-1-2019 om 16:57 door . Bron: SIR/Vaticannews / kerknet.be

- Het Vaticaan komt met een tweetal initatieven om de dialoog met jongeren voort te zetten.

Ook na de laatste bisschoppensynode over jongeren, geloof en roeping in oktober 2018, waarvoor vooraf jongeren uit de hele wereld werden bevraagd, wil het Vaticaan de dialoog met jongeren voortzetten en hen sterker bij het beleid betrekken. De Pauselijke Raad voor de Cultuur heeft plannen om een adviesraad samen te stellen met jongeren.

jongeren en bisschoppen in dialoog

Eerder al werd in juni 2015 een adviesraad met vrouwen opgericht door diezelfde Pauselijke raad. Die adviesraad bestaat vandaag uit een 20-tal vrouwen en wordt geleid door Consuelo Corradi, een professor sociologie. De pauselijke raad lanceerder eerder ook het dialoogproject om de dialoog met niet-gelovigen te versterken.

Internationaal forum voor jongeren

Dit jaar vindt van 18 tot 22 juni in Rome bovendien een internationaal forum voor jongeren plaats. Daarvoor worden jonge afgevaardigden van de bisschoppenconferenties en van de belangrijkste bewegingen en kerkelijke gemeenschappen naar Rome uitgenodigd. Alexander Awi Mello, secretaris van het Dicasterie voor de Leken, het Gezin en het Leven: "We willen jonge mensen van over de hele wereld ontvangen, hen verwelkomen en samen met hen nagaan hoe de besluiten van de bisschoppensynode uitgevoerd kunne worden. Zo zorgen wij ervoor dat de synodebesluiten ook daadwerkelijk vervuld worden."

Engelstalig slotdocument beschikbaar 

Het slotdocument van de Bisschoppensynode van oktober is inmiddels ook in het Engels beschikbaar. Aan een Nederlandse vertaling wordt nog gewerkt. 

 

 

Bron: SIR/Vaticannews