Nieuwe besturen

Gepubliceerd op: 11-1-2019 om 15:34 door eh.

DEN BOSCH - Op diverse plaatsen zijn er afgelopen weken nieuwe besturen benoemd of oversten herbenoemd

Norbertijnen

In een speciaal gehouden keuzekapittel van de norbertijnen van de Abdij van Berne, is abt Denis Hendrickx herkozen tot 72ste abt van Berne en wel voor een periode van 9 jaar. Op 10 januari 2013 werd hij tot abt gekozen voor een periode van 6 jaar.

Missiezusters Dienaressen van de H. Geest

Tijdens het Kapittel is er een nieuw bestuur gekozen:

  • Zr. Celine Padinjareanasserril - Provinciale Leidster
  • Zr. Judith Dumont, lid
  • Zr. Elvira Telik, lid
  • Zr. Yuliana Mamuk, lid
  • Zr. Shyny Joseph, lid

Fraters van Utrecht

Op 4 januari 2019 vond de officiële bestuurswisseling plaats van het bestuur van het Religieus Huis Nederland:

  • Frater Wilfried van der Poll, overste
  • Frater Hans Wennekens, plaatsvervangend overste en econoom
  • Frater Wim Versteeg, lid

Het bestuur zal worden ondersteund door mevrouw Marianne Vermeer, secretaris en mevrouw Anneke Wateler, financieel adviseur.