Paus waarschuwt voor populisme in zijn vredesboodschap

Gepubliceerd op: 2-1-2019 om 12:44 door . Bron: kerknet.be

ROME - Paus Franciscus wijst in zijn boodschap voor Wereldvrededag, 1 januari 2019, een strategie van angst af die mensen hun waardigheid en hoop ontneemt.

De boodschap van paus Franciscus bevat een bezinning over de essentie van de politiek. Hij spreekt zich nadrukkelijk uit tegen nationalisme en populisme en schrijft dat de politiek ten dienste moet staan van het algemene belang. Politiek moet bijdragen tot de vrede. De middellen bij uitstek daarvoor zijn het recht en de loyale dialoog tussen personen.

Paus met vredesduif

Goede politiek staat ten dienste van de vrede

De boodschap kreeg als titel mee: Goede politiek staat ten dienste van de vrede. Daarin schrijft de paus dat vrede het resultaat is van een groot politiek project. Politiek is een vorm van naastenliefde en moet ten dienste staan van het welzijn van de hele mensheid, door zich te laten leiden door rechtvaardigheid, respect, oprechtheid, eerlijkheid en trouw. Anderzijds wordt de geloofwaardigheid van onze instellingen aangetast door corruptie, racisme en xenofobie, willekeur, het leegroven van hulpbronnen en machtsmisbruik.

Klimaat van wantrouwen

Wij leven in een tijd, schrijft Franciscus nog, die gekenmerkt wordt door een klimaat van wantrouwen, dat geworteld is in de angst voor de ander en de vreemdeling en de vrees om voordelen te verliezen. Politiek komt dat helaas tot uitdrukking in een houding van beslotenheid en een nationalisme dat de broederschap in vraag stelt, waaraan onze geglobaliseerde wereld zo’n nood heeft.

Tot slot citeert hij nog de acht zaligsprekingen van de Vietnamese kardinaal Van Thuan (1928-2002) waarvoor in 2002 een proces voor de zaligverklaring werd gestart:

Gezegend de politicus die een hoge dunk en een diep besef heeft van zijn rol.
Gezegend de politicus wiens persoon geloofwaardigheid weerspiegelt.
Gezegend de politicus die zich inzet voor het algemene welzijn en niet voor eigen voordeel.
Gezegend de politicus die trouw en coherent blijft.
Gezegend de politicus die eenheid tot stand brengt
Gelukkig de politicus die zich inzet voor een radicale verandering.
Gelukkig de politicus die weet hoe hij kan luisteren.
Gelukkig de politicus die niet bang is.

De hele tekst van de boodschap in het Engels

De officiële Nederlandse vertaling

De Nederlandse samenvatting: