Kerstboodschap voorzitter KNR: Het Goede Nieuws

Gepubliceerd op: 23-12-2018 om 09:58 door abt Bernardus Peeters ocso.

'S-HERTOGENBOSCH - In zijn kerstboodschap vraagt de voorzitter van de KNR ons net als de engelen en de herders het Goede Nieuws te blijven verspreiden en net als veel gewone mannen en vrouwen, religieuzen en niet-religieuzen te vast te houden aan de hoop temidden van de wanhoop.

In The Wall Street Journal van 29 november jl. stond een artikel waarin beweerd werd: ‘Het is cool om pessimistisch te zijn’. Wetenschappelijk onderzoek heeft opnieuw aangetoond dat mensen hechten aan pessimisme ten aanzien van de toestand van de wereld. De Engelse filosoof en econoom John Stuart Mill (1806-1873) vatte deze neiging kennelijk al in 1828 heel goed samen: ‘Ik constateer dat niet de man die hoopt terwijl anderen wanhopen door een groot deel van de bevolking wordt bewonderd als een wijs man, maar de man die wanhoopt terwijl anderen hopen.’ Is dat het geheim achter de gele hesjes?

Feest van het goede nieuws

Kerstmis, de geboorte van Jezus in onze wereld, is een blijde boodschap. Het is goed nieuws dat door de engelen aan de herders werd verkondigd en die het op hun beurt weer met blijdschap verder verkondigden. Kerstmis is het feest van het goede nieuws in het midden van een duistere wereld. Maar net zoals wij nu 2000 jaar later niet gevoelig zijn voor goed nieuws ‘aanvaarden de zijnen’ – Jezus tijdgenoten – ‘Hem niet’ (Joh. 1,10).

Aanbidding der herders
Aanbidding der herders (detail), Jan de Bray (1665), Mauritshuis

Goed nieuws komt geleidelijk

Slecht nieuws komt onverwachts, goed nieuws presenteert zich geleidelijk. Jezus' geboorte was slecht nieuws voor Herodes omdat het onverwachts was. Hij dacht immers dat zijn koningschap onbedreigd was. Voor de herders was het goed nieuws omdat zij al zolang in de verwachting leefden dat de nacht van hun ellendig bestaan voorbij zou gaan. Hun namen kennen we niet maar degene die wanhoopte kennen we bij naam. Mill had gelijk: niet de man die hoopt wordt bewondert maar degene die wanhoopt.

2018 was een annus horribilis voor de Universele Rooms Katholieke Kerk. Verschrikkelijke verhalen over seksueel misbruik van zoveel onschuldigen door priesters en religieuzen bleven maar naar boven komen. Zelfs bisschoppen en kardinalen bleken deze verschrikkelijke daden te hebben begaan en/of verzwegen. Zelfs de Paus bleef niet buiten schot en prelaten buitelden al ruziemakend over straat. Kan het nog erger? Een jaar dat ons schaamrood nog dieper op onze kaken deed kleuren.

De trouw van gewone mensen

Was er dan alleen maar dit slechte nieuws? Het Engelse weekblad The Catholic Herald koos dit jaar de gewone katholiek als de man/vrouw van het jaar. Te midden van al dat verschrikkelijke nieuws zijn deze gewone mannen en vrouwen het goede nieuws. Zij blijven trouw ondanks alle rottigheid. Zij moeten zich steeds meer en meer verdedigen dat ze nog gewoon katholiek willen zijn. De trouw van al die gewone mensen die af en toe de (meestal lege) kerkbanken vullen zijn degenen die blijven hopen terwijl de rest van wanhoop hard wegrend. 

Ook dit jaar heb ik vaak als voorzitter van de KNR moeten denken aan al die gewone religieuzen die trouw en in alle eenvoud hun leven gegeven hebben en nog steeds doen. Soms tegen beter weten in maar gedreven door het Goede Nieuws van Kerstmis. Ik ben ook dankbaar voor al die mooie ontmoetingen met deze gewone vrouwen en mannen. Zij komen niet in de media want slecht nieuws is meestal belangrijker, goed nieuws vaak niet.

Transparante en veilige kerk

In onze Nederlandse situatie hebben de bisschoppen en de Hogere Oversten naar behoren gereageerd op de gruwel van het seksueel misbruik. Er is hard gewerkt – en met succes – aan erkenning en genoegdoening van de slachtoffers. We zullen met dit duistere aspect van ons verleden nooit klaar zijn maar nu moeten wij vooruit en werken aan een transparante en veilige kerkgemeenschap. We moeten dit doen samen met de slachtoffers, luisterend naar hun verhalen. Het goede nieuws is dat ook hier de bisschoppen en de Hogere Oversten hun verantwoordelijkheid genomen hebben. De NOS pakte dit onlangs gelukkig op (zaterdag 15 december 2018).

Vasthouden aan de hoop

Namens het Bestuur KNR en het Bureau KNR wens ik u allen een gezegend Kerstfeest toe en alle goeds voor het komende jaar. Laten we het Goede Nieuws verspreiden en te midden van alle wanhoop vasthouden aan de hoop, zoals al die gewone mannen en vrouwen rondom ons heen blijven doen. Ik wens u het stralende Licht en de vreugde van de herders toe, de verkondigers van het Goede Nieuws.

Abt Bernardus Peeters ocso
Voorzitter KNR