Het evangelie delen én ontvangen. Op werkbezoek in Heiloo

Gepubliceerd op: 18-12-2018 om 10:25 door Gerard Moorman.

HEILOO - Op donderdag 13 december bezocht een groep jongere religieuzen de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará in Heiloo. Initiatief voor dit werkbezoek kwam van de KNR-werkgroep ‘Kleurrijk Religieus Leven’.

Heiloo is de grootste Mariale bedevaartplaats in Nederland. De zusters in Heiloo wijden zich, naast hun leven in gemeenschap en gebed, aan de in stand houding en verdere ontwikkeling van het bedevaartsoord.

Zuster Esperanza Heiloo
Zuster Esperanza in de kapel in Heiloo

Aftrap jaarthema: Wat is onze missie?

Het werkbezoek bood gelegenheid van de zusters te horen over hun activiteiten en inspiratiebronnen. Daarnaast bood het ook de kans tot uitwisseling met elkaar over eigen ervaringen en inzichten over onze missie in kerk en samenleving. Het was dus tegelijk een ‘aftrap’ van het nieuwe jaarthema van de KNR: ‘Hij heeft Mij gezonden – wat is onze missie?’

Evangelisatie van de cultuur 

De congregatie van de Dienaressen van de Heer en Maagd van Matará is opgericht in 1988. De missie van deze congregatie is ‘de evangelisatie van de cultuur’ van de mensen waartoe zij gezonden zijn. Het gaat erom dat Christus geïncarneerd wordt in elke cultuur. De zusters hebben zich in de 30 jaar sinds hun oprichting gevestigd in 36 landen.

De zusters in Heiloo betreuren het dat de kennis van God in Nederland zo is verwaterd. Daarom leggen zij sterk de nadruk op katechese. In Heiloo ontvangen zij groepen, zijn zij beschikbaar voor persoonlijke gesprekken. Ook begeleiden zij activiteiten voor kinderen, jongeren en gezinnen.

Respectvolle dialoog

Wat is onze missie? Daarover ging ons slotgesprek. Ieder van ons heeft een eigen missie, die sterk samenhangt met ieders talenten en vaardigheden. De een werkt graag met kinderen of jongeren, de ander met daklozen of vluchtelingen. Sommigen ervaren dat de Geest van God ook aanwezig kan zijn in groepen mensen die weinig op hebben met de kerk. Ondernemers die met elkaar een bezinningsdag volgen om maar een voorbeeld te noemen uit de praktijk. Of jongeren die vaak helemaal geen religieuze bagage meer hebben. In dialoog met hen wordt je als religieus uitgedaagd een taal te spreken die begrijpelijk is. Iemand vertelde dat zij in dit proces zelf ook meer leert over het geloof. In een respectvolle dialoog worden beide partijen in zekere zin geëvangeliseerd.

Eenzelfde soort wederkerigheid was te bespeuren in het verhaal van enkele jonge zusters uit Indonesië. Op missie gestuurd worden in Nederland is geen sinecure. Het leren van de taal komt in het begin op de eerste plaats. Als buitenlandse missionarissen een beetje hun draai beginnen te vinden, merken zij dat het nieuwe missieland hen ook verandert.

Gemeenschappelijke basis

Ondanks alle verschillen herkennen we dat gebed en de band met Jezus Christus de gemeenschappelijke basis is voor onze missie. Tenslotte werd ook het gemeenschapsleven genoemd als belangrijke bron van de missie. Veel congregaties zijn wereldwijd verspreid. Dat netwerk biedt enorm veel inspiratie. Maar ook intercongregationele contacten zijn inspirerend, ondanks of misschien wel dankzij de verschillen. Dat heeft dit werkbezoek wel duidelijk gemaakt.

Blog

Een van de deelneemsters van het werkbezoek was Nadia Kroon. Zij leeft momenteel mee in de gemeenschap Casella van de zusters Augustinessen van Sint Monica. Zij houdt een blog bij over kloosterleven en plaatste hier een verslag van het werkbezoek, met een kort interview met Moeder Esperanza, de overste van de zusters te Heiloo.