Magazine en film voor jubileum Catechisten

Gepubliceerd op: 21-12-2018 om 14:37 door bisdom Breda. Bron: Bisdom Breda

BREDA - Op 8 december jl. vierde de Vereniging van Catechisten hun 90-jarig jubileum. Ter gelegenheid hiervan werd er een film en een speciaal magazine gemaakt.

Tijdens hun 75-jarig jubileum in 2004 verscheen al een boek over het werk van de catechisten:  ‘Gezonde gezinnen: Sociaal werk door de Vereniging van Catechisten’ (Marjet Derks en José Eijt, Valkhof Pers). Nu is een documentaire gemaakt door filmmaakster Margo de Haas en wordt een glossy uitgegeven van het blad van de Vereniging van Catechisten, ‘De Olyton’. In de documentaire over het werk van de catechisten vertellen bijna alle nog levende leden hun verhaal. 

 

In het verleden waren er enkele honderden catechisten. Nu zijn er nog acht vrouwen, op hoge leeftijd. Zij zijn tussen de 89 en 104 jaar oud. De Vereniging van Catechisten heeft daarom besloten dat het 90-jarig bestaan het laatste jubileum is dat als zodanig wordt gevierd.

Pioniers

De Gemeenschap van Catechisten werd in 1928 gesticht in het Bisdom Breda door de bevlogen priester Mgr. Frencken. De doelstelling was door arbeid en gebed, vanuit een evangelische levenshouding, dienstbaar te zijn aan mensen in nood, speciaal op sociaal en pastoraal gebied. De Vereniging van Catechisten was vernieuwend. De catechisten kozen uitdrukkelijk niet voor het bekende kloosterleven als moniale of als actieve religieuze. Ze waren pioniers in de werkzaamheden die zij op zich namen. In de jaren vijftig en zestig namen de catechisten het voortouw op het terrein van het wijkwerk, hun specifieke vorm van maatschappelijke hulpverlening, en de katholieke gezinszorg.

Grote historische betekenis

In zijn voorwoord voor de jubileumuitgave van ‘De Olyton’, benadrukt de bisschop Liessen van het bisdom Breda de grote historische betekenis van de catechisten: “Juist in onze tijd van secularisatie, overdaad en individualisme blijft het de opdracht van de Kerk steeds te gaan naar de mens in nood, de mens die hulp nodig heeft. Deze evangelische inspiratie is doorheen haar 90-jarige geschiedenis de rode draad geweest bij alle apostolische activiteiten van de vereniging, tot aan haar voltooiing. Haar voorbeeldige apostolaat is de historische bijdrage die de Vereniging van Catechisten aan het Bisdom Breda geleverd heeft en die zal blijven doorwerken in de tijd die komt.”

Video en jubileumuitgave

De video en de jubileumuitgave van ‘De Olyton’ zijn ook beschikbaar op de website van de Vereniging van Catechisten.

Speciale uitgave Olyton

Film over de catechisten