Ook religieuzen luiden de noodklok voor een beter klimaat

Gepubliceerd op: 29-11-2018 om 17:07 door eh.

'S-HERTOGENBOSCH - In aanloop naar de Klimaattop COP24 die maandag 3 december van start gaat roept Greenpeace kerken, kloosters en gemeenten op hun klokken en carillons te luiden. Religieuzen geven gehoor aan deze oproep.

Door het hele land wordt zaterdag 1 december letterlijk de noodklok geluid. Het is nu tijd om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Uit een recent klimaatrapport van de Verenigde Naties blijkt dat de opwarming van de aarde kan én moet worden beperkt tot 1,5 graad. Het verschil tussen 1,5 of 2 graden opwarming heeft desastreuze gevolgen voor de planeet. Vlak voor de internationale klimaattop in Polen wordt daarom de noodklok geluid op ruim 200 plaatsen verspreid door heel Nederland. Zo wordt een stevig signaal gegeven aan Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

Franciscanen Megen
Klooster van de Franciscanen in Megen, een van de kloosters die zaterdag de noodklok luiden

Twee voor twaalf

Met dit signaal roepen burgers door heel Nederland minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat op om een koploper te zijn op de klimaattop in Polen. De wereldwijde ambitie moet van 2 naar maximaal 1,5 graad opwarming van de aarde. Faiza Oulahsen van Greenpeace: “Het is 2 voor 12 voor het klimaat. Het is van essentieel belang dat Nederland maatregelen neemt om binnen de maximale opwarming van 1,5 graad te blijven. Dat halen we alleen als we onze CO2-uitstoot met 60% terugdringen in 2030. Dat betekent onder andere inzetten op zonne- en windenergie, onze bossen beschermen en de kolencentrales sluiten.”

Ook kloosters doen mee

Greenpeace heeft daarom alle kerken, kloosters en carillons opgeroepen om op zaterdag 1 december tussen 11.58 en 12.00 uur de klokken te luiden. De KNR ondersteunt deze oproep en heeft alle religieuze instituten gevraagd hierbij aan te sluiten. Verschillende kloosters in het land hebben zich al aangemeld en doen mee met de actie.

Gebed voor de klimaattop

Naast een oproep tot het luiden van de klok, heeft de KNR ook een gebed verspreid onder de religieuze instituten. Het is een gebed voor de klimaattop opgesteld door de JPIC commissie (Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de Schepping) van de Unies van generale oversten.  De KNR vraagt de religieuzen om dit gebed in aanloop naar of gedurende de klimaattop van 3 t/m 14 december te bidden tijdens hun vieringen.  

Een gebed voor de klimaattop COP24

(Katowize, 3-14 december 2018)

De H. Johannes Paulus II zei in 1990: “Het ‘broeikaseffect’ (klimaatverandering) is uitgegroeid tot een crisis van formaat als gevolg van industriële groei, gigantische verstedelijking en de sterk gestegen behoefte aan energie. Het is bekend dat industrieel afval, het gebruik van fossiele brandstoffen en ongebreidelde ontbossing de atmosfeer en het milieu schade toebrengen… Ik wil nogmaals herhalen dat de ecologische crisis een morele kwestie is.

    Voorganger: Laat ons bidden met de woorden van paus Franciscus in Laudato Si’:

Allen: Schepper God, geef ons richting,
help ons om te handelen in liefde en moed,
en U, o Schepper, te eren.

Mogen wij de moed hebben
onze rol als beschermers van deze aarde, ons gemeenschappelijk huis,
op ons te nemen.

De armen en de aarde schreeuwen het uit, o God.
Vervul ons met uw kracht en licht,
help ons al het leven te beschermen,
en een betere toekomst voor te bereiden,
waarin uw Rijk van gerechtigheid, vrede, liefde en schoonheid
aan kan breken.

Amen

Verklaring van de internationale bisschoppenconferenties

Ook de verschillende conferenties van bisschoppen van de diverse continenten(COMECE, CELAM etc)  hebben een verklaring uitgegeven waarin ze de wereldleiders oproepen werk te maken van het verminderen van de CO2 uitstoot en het tegengaan van de opwarming van de aarde. 
Lees de verklaring in het Engels