Onderzoek naar toekomst Clarissenklooster Megen

Gepubliceerd op: 14-11-2018 om 16:37 door Provincie Noord Brabant / eh.

MEGEN - Tijdens een officiƫle bijeenkomst, waarbij ook de pers was uitgenodigd, werd deze ochtend een intentieverklaring ondertekend door de Clarissen in Megen, de provincie Noord-Brabant, de gemeente Oss en de KNR. Deze vier partijen zullen zich gezamenlijk inzetten om de toekomstplannen van de Clarissen te onderzoeken.

Abdis zuster Angela van de Clarissen: “Voor ons is deze plek al bijna 300 jaar heilige grond. Wij willen ons leven van gebed graag vanaf deze plek blijven doen. Daarom zijn wij enige tijd geleden begonnen met nadenken over de toekomst en wat wij hieraan konden doen. Dit hebben wij verwoord in de visie ‘Bouwen aan een duurzaam clarissenleven’. Die visie gaat uit van vier pijlers, die samen een duurzame toekomst voor onze gemeenschap op deze plek mogelijk maken. Dat zijn gastenontvangst, productlijnen, zoals vegetarische producten, kruiden en thee, de ‘tafel van de Heer’ en duurzaamheid op heel veel verschillende manieren en verschillende onderwerpen. Heel direct over vermindering van ons energieverbruik, maar bijvoorbeeld ook over respectvolle omgang met het milieu en alle levende wezens. De 'tafel van de Heer' verwijst naar een Franciscaans begrip. Het betekent dat je voor een deel ook mag hopen op de goedheid van anderen om je te ondersteunen, op giften dus.”

Clarissen ondertekening intentieverklaring
Ondertekening van de intentieverklaring door wethouder van der Schoot, zuster Sara Böhmer, vice-voorzitter KNR, abdis Angela Holleboom van de Clarissen en gedeputeerde Swinkels. Foto: Marc Bolsius

Refugie

“Het klooster in Megen is onderdeel van een groter verhaal over de vlucht van de katholieken (refugie) naar Noordoost Brabant. Het klooster is een rijksmonument dat dateert uit de achttiende eeuw, en is onderdeel van een uniek ensemble in Megen, waar ook het Franciscanenklooster ligt. Hierdoor wordt Megen ook wel Assisi aan de Maas genoemd. Vanwege de bijzondere kenmerken van dit klooster is het van belang voor onze verhaallijn Religieus Brabant. Daarom zijn we partner bij het verkennen van de toekomstplannen voor het klooster”, vertelt gedeputeerde Henri Swinkels.

Doelstelling van het provinciale erfgoedbeleid is het erfgoed te behouden en het verhaal van 'Assisi aan de Maas' zichtbaar te maken. Dat wordt bereikt door de Clarissen (en ook de Franciscanen) te steunen in hun activiteiten om hun eigen kloosterverhaal te vertellen en hun eigen kloostergebouwen in stand te houden en te blijven bewonen. En door samen met hen en andere partijen, zoals het Museum voor Religieuze Kunst  in Uden, ook het bijzondere verhaal te vertellen van de Refugiekloosters.

Inspireren

Ook de KNR neemt deel aan de verkenningsfase. Patrick Chatelion Counet, secretaris van de KNR: “Via de Kommissie Onderlinge Solidariteit (KOS) van de KNR ondersteunen de religieuzen in Nederland kloostergemeenschappen die vitaal en levensvatbaar zijn. De KNR vindt het belangrijk dat het religieuze leven ook in deze tijd en in de toekomst zichtbaar blijft in onze samenleving. De Clarissen kunnen anderen inspireren waar het gaat om zorg voor de aarde en duurzaam leven. Daarom willen we van harte meewerken aan het onderzoeken van de mogelijke toekomstplannen” Hij benadrukte daarbij dat de KNR niet zozeer in de stenen wil investeren maar meer in de levende kloostergemeenschappen en het religieuze leven dat toekomst heeft. "Een aantal religieuze orden en congregaties in Nederland is bezig met afbouw en voltooiing, maar zij zijn veelal wel (financieel) solidair met gemeenschappen die de waarden van het religieus leven verder kunnen dragen." Ook wees hij erop dat duurzaamheid niet een 'nieuw modeverschijnsel is dat de politiek en vele anderen pas enkele jaren ontdekt hebben. "Franciscus en Clara waren daar duizend jaar geleden al mee bezig. Niet eens zozeer om de aarde en de mens in stand te houden, maar om de schepping en vooral ook de Schepper te eren. In deze spiritualiteit leven de Clarissen en vele andere religieuzen nog altijd."

Oss, dat ook partner is in het onderzoek, heeft veel religieus erfgoed. Dit is een belangrijk onderwerp binnen het erfgoedbeleid. Wethouder Johan van der Schoot: “Het Clarissenklooster is om meerdere redenen bijzonder: vanwege het gebouw en de eeuwenlange verbondenheid met Megen, maar ook door de inbreng en bewoning door de zusters tot op de dag van vandaag. Daarom willen wij graag samen met de zusters en de andere partijen meedenken over de toekomst van het klooster en de gemeenschap van zusters.”  

Clarissen toost intentieverklaring
Foto: Marc Bolsius

Nadat in de kapel de intentieverklaring was getekend door de vier partijen, werd er door de aanwezigen in de refter een toost uitgebracht op de toekomst van de Clarissen en alle religieuzen.  
De toekomstplannen worden nu onderzocht op hun haalbaarheid. Afhankelijk van de uitkomsten wordt bekeken hoe de partners verder betrokken blijven bij de uitvoering.