Aanvraagmogelijkheid gratis VOG door parochies en kerkelijke instanties verruimd en verlengd

Gepubliceerd op: 22-11-2018 om 14:07 door Anna Kruse rkkerk.nl / eh. Bron: rkkerk.nl

UTRECHT / 'S-HERTOGENBOSCH - Sinds januari 2016 bestaat de mogelijkheid om een gratis Verklaring Omtrent het gedrag (VOG) te verkrijgen voor vrijwilligers die werken met minderjarigen en met mensen met een verstandelijke beperking. De regeling wordt met ingang van 1 november uitgebreid en tot in ieder geval 1 juli 2019 voortgezet.

De overheid heeft de regeling met ingang van 1 november 2018 uitgebreid naar alle vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie. Daarmee worden vrijwilligers bedoeld die hulp of begeleiding bieden aan kwetsbare groepen of personen. Daarnaast moet er sprake zijn van een risicovolle situatie, zoals één-op-één huisbezoeken. Hierdoor vallen vanaf 1 november 2018 bijvoorbeeld ook vrijwilligers die huisbezoeken aan zieken en ouderen afleggen onder de regeling gratis VOG.

Centrale aanvraagprocedure geldt tot 1 juli 2019

Landelijk wordt onderzocht hoe het mogelijk kan worden gemaakt dat parochies en kerkelijke instellingen in de nabije toekomst zelf digitaal gratis VOG’s voor vrijwilligers kunnen aanvragen. De bestaande, centrale aanvraagprocedure blijft in ieder geval gelden tot 1 juli 2019. Deze geldt ook voor religieuze instituten en hun instellingen. Verder blijft de reguliere VOG van belang voor alle overige functies waarvoor de regeling “gratis VOG” niet van toepassing is, zoals bijvoorbeeld voor pastorale beroepskrachten en bijvoorbeeld voor een penningmeester.

Religieuze instituten hebben al eerder bericht gehad over de wijze van aanvragen van de gratis VOG. De procedure blijft gelijk en loopt via het secretariaat van de Kerkprovincie (contactpunt gratis VOG). Voor vragen kunt u daar terecht of eventueel bij de KNR.