Franciscaans Jongerentreffen wint Religieuzenprijs 2018

Gepubliceerd op: 8-11-2018 om 20:05 door eh.

'S-HERTOGENBOSCH - Deze middag, 8 november 2018, is in de Verkadefabriek in ‘s-Hertogenbosch de Religieuzenprijs 2018 uitgereikt aan het Franciscaans Jongerentreffen. De prijs, bestaande uit een beeldje en een geldbedrag van € 5000,--, is beschikbaar gesteld door de Konferentie Nederlandse Religieuzen.

De prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een project waar religieuzen zich in herkennen en dat zij waarderen.
Dit jaar sloot het thema van de prijs aan bij het jaarthema ‘Jongeren, hun geloof en hun roeping’. Religieuzen hebben ooit zelf gehoor gegeven aan een roepstem en een ideaal zich in te zetten voor anderen en hun leven te geven aan God. Zij herkennen en waarderen jonge mensen die, ook zonder te kiezen voor het kloosterleven, zich op hun eigen manier willen inzetten voor een rechtvaardige wereld en betere toekomst. De Religieuzenprijs 2018 is daarom toekend aan een initiatief dat jongeren de kans biedt hun idealen te ontdekken en vorm te geven.

Winnaar religieuzenprijs 2018
De winnaars van de Religieuzenprijs 2018: het Franciscaans Jongerentreffen

Luisteren naar jongeren

Het thema van de Religieuzenprijs, sluit, niet toevallig uiteraard, ook aan bij de Algemene Bisschoppensynode over jongeren, die in oktober in Rome is gehouden. In zijn inleiding verwees KNR-voorzitter abt Bernardus Peeters hiernaar: “Bij de opening van deze Bisschoppensynode riep paus Franciscus ons op te luisteren naar de jongeren. De vraag die centraal zou moeten staan is: hoe kan de kerk jongeren helpen in de onderscheiding van het doel in hun leven, van hun roeping. Hij zei dat we jongeren serieus moeten nemen en in gesprek moeten om hun vragen te beantwoorden.
Als religieuzen kunnen we proberen een rolmodel te zijn en in gesprek te blijven met jongeren. We kunnen de jongeren laten zien hoe wij onze keuzes in het leven hebben gemaakt. Door wie wij zijn geïnspireerd en waardoor wij nog altijd worden bewogen. Wellicht dat iets van onze inspiratie ook hen kan raken en kan helpen bij het kiezen van hun eigen weg.”

Gevarieerde projecten

Uit een lijst van ruim twintig genomineerde projecten, stelde de jury een shortlist op van zeven initiatieven, die volgens de leden bijzonder inspirerend zijn. De zeven projecten zijn allemaal de moeite waard om extra aandacht te krijgen. Jurylid zuster Anne-Marie Bos o.carm ging met vertegenwoordigers van elk project kort in gesprek over hun inspiratie en hun weg die ze samen, jongeren en begeleiders bewandelen op zoek naar wat hen inspireert en naar wat hun roeping in dit leven is.
Hieruit bleek dat er op allerlei plekken in Nederland, vaak in kleine projecten die niet het journaal halen, naar jongeren wordt geluisterd en waar op creatieve wijze samen met hen wordt nagedacht over wat belangrijk is in het leven. "Ik merkte bij dit festival dat ik niet de enige ben die zich bezig houdt met duurzaamheid en inzet voor vluchtelingen, er zijn meer jongeren die denken zoals ik," vertelde een van de vrijwilligsters van het Kloosterboerderij Festival. Een van de jongeren van theatergroep 's Tof vertelde dat ze door de theatergroep, waarin ze bijbelverhalen vertalen naar een toneelstuk naar een actueel thema voor jongeren en kinderen, veel zelfverzekerder was geworden. Het bewijs was er; het verlegen, onzekere meisje stond nu op het podium om voor ruim 120 aanwezigen haar verhaal te doen. Tussen deze mooie en inspirerende verhalen door zorgde Matthijn Buwalda voor de muzikale opluistering van de feestelijke middag.

Kloosterboederijfestival
Jurylid zr. Anne-Marie Bos in gesprek met de jongeren van het kloosterboederijfestival

De winnaar

Uiteindelijk ging de prijs naar het Franciscaans Jongeren Treffen, een initiatief van het Franciscaans Jongeren werk. Het FJT is een weekend dat jaarlijks wordt gehouden rond een Franciscaans geïnspireerd thema dat aansluit bij jongeren. Er zijn momenten van bezinning, creatieve workshops, vieringen en er is ruimte voor ontmoeting. De weekenden worden samen met jongeren georganiseerd. De jury is van mening dat het gaat om een project dat met steeds weer een verfrissend en nieuw programma duidelijk gericht op verdieping en vormgeving. “Belangrijk is ook dat jongeren zelf duidelijk betrokken worden en medeverantwoordelijk zijn voor het programma. Het is een project dat zich in al die jaren ruimschoots bewezen heeft” sprak de voorzitter bij de bekendmaking van de winnaar en de overhandiging van het beeldje.

Het kunstwerk

Dit kunstwerk, gemaakt door pater Math van Kampen, toont twee handen die een vlammetje beschermen en verder dragen. Het beeldje staat symbool voor alle vrouwen en mannen die met hun woorden en daden, de spiritualiteit die religieuzen beweegt op eigen, inspirerende wijze handen en voeten geven en verder dragen.