Heiligverklaring zuster Katharina Kasper

Gepubliceerd op: 12-10-2018 om 14:51 door eh. Bron: Arme Dienstmaagden van Jezus Christus

ROME / GELEEN - Naast bisschop Romero en paus Paulus IV wordt op zondag 14 oktober ook zuster Katharina Kasper heilig verklaard in Rome. Zij is de stichteres van de arme dienstmaagden van Jezus Christus die ook in ons land actief zijn.

Katharina Kasper werd op 26 mei 1820 geboren als het zevende kind van arme ouders in Dernbach/ Westerwoud. Opvallend was haar vroomheid, haar vast geloof en haar Godsliefde. Zij voelde zich door God geroepen.
De armoede van haar eigen gezin verscherpte haar blik op de sociale ontberingen van haar medemensen en wekte bij haar een vroege bereidheid om te helpen en te dienen. Vanuit haar geloof en overgave hielp ze overal waar hulp nodig was. Belangrijk was daarbij dat ze de mensen die door haar geholpen werden, God en de waarde van het geloof leerde kennen.    

Katharina Kasper

Toen er steeds meer meisjes kwamen die haar wilden helpen en zich ook in de dienst voor God en de medemens wilden inzetten, richtte ze een vereniging op. Haar doelstelling formuleerde ze in een regel die tot op de dag van vandaag nog actueel is; “Het geloof verbreiden door voorbeeld, onderricht en gebed”.  De Bisschop van Limburg was het, die deze vereniging in 1851 in een Congregatie veranderde. Katharina gaf deze Congregatie de naam: “Arme Dienstmaagden van Jezus Christus.”

De congregatie groeide zeer snel en verbreidde zich tijdens haar leven al in vijf andere landen. Bij haar overlijden op 2 februari 1898 liet zij een gemeenschap van meer dan 1.700 zusters na. Op16 april 1978 verklaarde sprak paus Paulus VI. haar zalig. Met hem wordt ze op 14 oktober 2018 door paus Franciscus te Rome heiligverklaard.

Vieringen

De heiligverklaring vindt plaats op 14 oktober in Rome, daarbij zullen verschillende zusters aanwezig zijn. Op 21 oktober maken de zusters vanuit Geleen een pelgrimstocht naar Dernbach.

Een week later op zondag 28 oktober wordt om 9.30 uur de heiligverklaring gevierd met een plechtige H. Mis in in de H. Augustinuskerk in Geleen. Na de H. Mis wordt er in het KBO-gebouw koffie of een drankje aangeboden.

Zondag 18 november 2018 is er tot slot een plechtige H. Mis in Amstenrade, waar de congregatie in 1859 begonnen is, in de kerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen om 11.00 uur.      

Het erfgoed van Katharina: Stichting Katharina Kasper menslievende zorg

Op 6 december 1936 werd de Nederlandse provincie opgericht. Later volgende nog Engeland, de Verenigde Staten, India, Mexico, Brazilië, Kenia en Nigeria. Jarenlang zetten de zusters zich in voor allerlei aspecten van de zorg, wijkverpleging, verzorgingshuizen, psychiatrische zorg en jeugdzorg. In Nederland zijn de zusters over het algemeen op een leeftijd gekomen dat ze niet meer in de zorg kunnen werken, maar deze zelf soms nodig hebben. Dat was aanleiding om in 2013 de Stichting Katharina Kasper menslievende zorg op te richten. Deze stichting verleent hulp in de geïndiceerde en niet geïndiceerde zorg en stelt zich als doel, elke zorgvrager te helpen op een manier zoals Katharina Kasper die voor ogen had. De zorgvrager staat centraal  en wordt ondersteund op basis van vriendelijkheid, betrouwbaarheid en hulpvaardigheid..

zie ook het artikel in het KNR-Bulletin

Meer over de Arme Dienstmaagden van Jezus Christus