Ook religieuzen dragen bij fonds Franciscus voor inloophuizen

Gepubliceerd op: 4-10-2018 om 17:59 door eh. Bron: www.kansfonds.nl

ROTTERDAM - Op de feestdag van de H. Franciscus, is vandaag het Fonds Franciscus gestart tijdens een bijeenkomst in Rotterdam. Dit fonds dat is opgezet door het Kansfonds richt zich speciaal op het werk van inloophuizen.

Uit een inventarisatie van het Kansfonds blijkt dat 70% van de inloophuizen die bij Fonds Franciscus een aanvraag heeft ingediend onvoldoende middelen heeft om de voortgang van hun organisatie te garanderen. En daarmee dreigt een onmisbare voorziening voor de allerkwetsbaarsten te verdwijnen. 

Logo Fonds Franciscus correct

Het belang van inloophuizen

Een inloophuis is vaak het laatste vangnet voor kwetsbare mensen die niet alleen in fysieke, maar ook in sociale nood zijn. Voor mensen die nauwelijks meer menselijke relaties hebben. Geen of nauwelijks familie, vrienden of hulpverleners die nog naar hen omkijken. Onder hen zijn verslaafden, dak- en thuislozen, mensen met psychische problemen, mensen in grote armoede, eenzame ouderen en vluchtelingen. De belangrijkste plek waar deze mensen een luisterend oor vinden en een gevoel van menselijke waardigheid ervaren, is in één van de ongeveer 200 inloophuizen in Nederland. Henriëtte Hulsebosch, directeur Kansfonds: “Inloophuizen zijn uniek in hun werkwijze. Ze bieden een plek waarmensen écht gezien en gehoord worden en ruimte kan ontstaan voor hoop en perspectief. Er wordt onderschat wat een kop koffie en een goed gesprek betekent voor iemand die nauwelijks meer contacten heeft. Het is zo belangrijk dat er een plek is, waar je mag zijn wie je bent en waar niets hoeft. En waar de menselijke waardigheid centraal staat.”

Steun van religieuzen

Fonds Franciscus is vorig jaar opgericht door Kansfonds als vangnet voor de mensen waar nauwelijks nog iemand naar omkijkt. Fonds Franciscus gaat zich in eerste instantie richten op de ondersteuning en versterking van de inloophuizen in Nederland. 
Juist de inzet voor kwetsbare mensen, die niet meer gezien lijken te worden, sluit aan bij het werk en charisma van veel religieuzen. Om die reden participeert de KNR in het Fonds Franciscus. Via de KNR geven veel religieuze instituten in Nederland financiële ondersteuning aan dit soort projecten via PIN en nu ook door te participeren in het Fonds Franciscus.

Zoeken naar structurele oplossingen

Het grootste knelpunt van de inloophuizen is de financiële continuïteit. En daarmee staat het bestaan van deze voorziening onder druk. Er is een tekort aan financiering voor betaalde krachten om de organisaties draaiend te houden, vrijwilligers te werven en te behouden en te werken aan professionalisering van de organisatie.
Kansfonds ontwikkelt met Fonds Franciscus een speciaal programma om samen met de inloophuizen te kijken naar structurele oplossingen. Het programma biedt inloophuizen vijf jaar lang ondersteuning. Dat begint met wat druk van de ketel te halen door het bieden van een exploitatievergoeding tot eind 2019. Henriëtte Hulsebosch: “Het financieren van exploitatiekosten is uitzonderlijk in fondsenland. Een tegemoetkoming in de exploitatiekosten geeft de rust om het komende jaar te inventariseren waar de uitdagingen en kansen liggen voor de sector. Als je in een overleefmodus staat, kan je niet helder denken.” Op basis daarvan ligt er eind 2019 een programma waarin de volgende drie jaar gezamenlijk gewerkt wordt aan organisatieontwikkeling. Voor deelname aan dit driejarige programma wordt een nieuwe oproep onder inloophuizen gedaan.
Voor de eerste fase hebben 71 inloophuizen een aanvraag voor ondersteuning uit Fonds Franciscus ingediend. 58 daarvan zijn gehonoreerd voor een totaal bedrag van € 1,8 miljoen.

Fonds Franciscus is een fonds op naam binnen Kansfonds en wordt mede mogelijk gemaakt door Adessium Foundation, Konferentie Nederlandse Religieuzen  en particuliere donateurs. 
Meer informatie: www.kansfonds.nl