Tijdschrift Speling bestaat 70 jaar

Gepubliceerd op: 11-10-2018 om 16:55 door .

- Op zaterdag 27 oktober viert Speling haar 70-jarig bestaan met een symposium over ‘de weg die we zijn gegaan’. Een symposium over brede en smalle wegen, dwarswegen en dwaalwegen met lezingen van Maaike de Haardt, Charlotte Caspers, Frans Maas en Ria van den Brandt

1948 ging het tijdschrift Carmel, tijdschrift voor Carmelitaanse geschiedenis en geestelijk leven onder redactie van acht geschoeide karmelieten, waarvan er drie gedoctoreerd en drie doctorandus waren. Het was aanvankelijk vooral een geleerd tijdschrift over de eigen ordestraditie. Ruim twintig jaar later, in 1969 veranderde de naam van het blad in Speling, tijdschift voor bezinning. In de periode daarvoor had het blad al de nodige inhoudelijke en uiterlijke veranderingen ondergaan.

Uitnodiging symposium Speling

Bezinning geeft aan waar Speling zich gedurende al die vijftig jaargangen voor wilde inzetten. Bezinning staat namelijk voor rustige overweging van de dingen, gericht op een al even rustig en helder besef of bewustzijn van hoe de dingen ervoor staan. En dat besef is uit op betekenis, op de zin van de dingen. 
Maar bezinning heeft ook met de zintuigen te maken, met de ‘zinnen’, de ‘senses’. Spiritualiteit staat niet los van lichamelijkheid. Onze ziel zit in ons lijf. Dat besef was jaren geleden al bij de redactie van Speling aanwezig.

Creativiteit in spiritualiteit

Bezinning heeft ten slotte ook te maken met ‘verzinnen’, dus met de kracht van de verbeelding. In het Middelnederlands betekent hem versinnen zoveel als ‘over iets nadenken’ of ‘zich bedenken’, waarbij het laatste vaak het resultaat van het eerste is: ik heb me bedacht, omdat ik er goed over heb nagedacht. Ook komt versinnen rond 1290 voor in de betekenis van ‘iets begrijpen’, ook weer het resultaat van bezinning dus. Een verzinsel betekent nog in de zestiende eeuw zoiets als een ‘overweging’; pas in de achttiende eeuw krijgt het woord de bijklank van ‘bedenksel’, een bewering dus die niet waar hoeft te zijn, een verdichtsel. Bezinning als verzinning wijst op de rol van de verbeeldingskracht, de imaginatie, de creativiteit in de spiritualiteit.

​Leesgroepen

​Het tijdschrift Speling, dat vier maal per jaar verschijnt, leent zich uitstekend voor het bespreken van de artikelen in groepsverband. In de loop der jaren zijn er op diverse plaatsen leeskringen rond het tijdschrift ontstaan. Voor adressen zie de website van het tijdschrift Speling

Symposium

Het 70-jarig bestaan wordt gevierd met een symposium op zaterdagmiddag 27 oktober 2018 in de Titus Brandsma Gedachteniskerk, Keizer Karelplein te Nijmegen (op 5 minuten loopafstand van het Centraal Station).
Meer informatie en aanmelden: www.speling.nl of Annemarieke van der Woude (redactie@speling.nl)