Nog twee dagen om te stemmen voor de Religieuzenprijs

Gepubliceerd op: 28-9-2018 om 16:47 door eh.

'S-HERTOGENBOSCH - Op 8 november 2018 zal de KNR voor de zesde maal een Religieuzenprijs uitreiken. Alle Hogere Oversten kunnen hiervoor hun stem uitbrengen en kiezen uit zeven genomineerde projecten. zij hebben nog twee dagen om hun keuze te bepalen. De stemming sluit op 1 oktober.

De KNR wil jongeren bemoedigen die het als hun roeping zien om, vanuit een religieuze bewogenheid en inspiratie, te werken aan een betere wereld en zich in willen zetten voor gerechtigheid, mensen in de marge of zorg voor de schepping. Veel religieuzen hebben immers ooit zelf gehoor gegeven aan een roepstem en een ideaal zich in te zetten voor anderen. Zij herkennen en waarderen jonge mensen die, ook zonder te kiezen voor het kloosterleven, zich op hun eigen manier willen inzetten voor een rechtvaardige wereld en betere toekomst. Daarbij zijn initiatieven die jongeren helpen en middelen geven om deze roeping en idealen te ontdekken ondersteuning waard.

religieuzenprijs tot 1 mei

Daarom zal de Religieuzenprijs 2018, een kunstwerk en een bedrag van € 5.000,--, worden toegekend aan een project of initiatief voor en/of door jongeren waarbij jongeren (tot 35 jaar) deze bewogenheid kunnen ontdekken en/of vorm geven.

Uit een lijst van ruim 20 inzendingen koos de jury zeven initiatieven die nu kans maken op de prijs. De uiteindelijke beslissing ligt in handen van de Hogere Oversten van de religieuze ordes en congregaties.  De stemming sluit op 1 oktober. Op 8 november vindt de bekendmaking van de winnaar en de feestelijk uitreiking van de prijs plaats in de Verkadefabriek.