Religieuzen roepen Tweede Kamerfracties op tot nucleaire ontwapening

Gepubliceerd op: 2-10-2018 om 15:27 door eh/ gm.

DEN HAAG - Het Bestuur van de KNR heeft de Tweede Kamerfracties opgeroepen om te pleiten voor een terugdringing van het bezit en de verdere verspreiding van kernwapens, tijdens het het Algemeen Overleg op 4 oktober a.s. over de rol van kernwapens in het Nederlandse veiligheidsbeleid.

Ook riep het Bestuur KNR alle Hogere Oversten van de ordes en congregaties van religieuzen in Nederland op hetzelfde te doen. 

Ontmoeting met Beatrice Fihn

Eind vorig jaar nam de Konferentie Nederlandse Religieuzen deel aan een gesprek met mevrouw Beatrice Fihn. Op 10 december 2017 ontving de International Campaign to Abolish Nuclear Weapons - de organisatie die zij leidt - de Nobelprijs voor de Vrede. Mevrouw Fihn wees de aanwezigen op de houding van de Nederlandse regering, die op 7 juli 2017 als enige land in de vergadering van de Verenigde Naties stemde tegen het Verdrag op het Verbod van Kernwapens. Mevrouw Fihn vroeg de kerken de regering op te roepen alsnog het Verdrag te ondertekenen om het bezit van kernwapens te verbieden. Het Bestuur van de KNR ondersteunt dit verzoek.  

Beatrice Fihn
foto: ICAN. 
 

Overleg over het ontwapeningsbeleid

Op 4 oktober a.s. vindt er in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg plaats over het Non-Proliferatieverdrag. Dit naar aanleiding van een brief van minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok van 21 juni jl. waarin hij de ontwapeningsinzet van de huidige regering toelicht. Een aantal maatschappelijke organisaties, waaronder PAX en het Rode Kruis, zijn teleurgesteld dat de huidige regering de rol van kernwapens in het Nederlandse nationale veiligheidsbeleid vergroot.

De oversten van katholieke ordes en congregaties in Nederland, roepen de Nederlandse regering op zich in te zetten voor een duidelijke strategie om wereldwijde nucleaire ontwapening te bevorderen. "Inmiddels hebben de meeste landen ter wereld zich uitgesproken tegen het bezit en de verspreiding van kernwapens. Het gaat immers om massavernietigingswapens die geen onderscheid maken tussen civiele en militaire doelwitten en verschrikkelijke schade aanbrengen aan menselijke samenlevingen en het milieu," aldus de hogere oversten.

Paus Franciscus

Paus Franciscus schreef in het voorjaar van 2017 een boodschap aan de VN-conferentie over het verbod op kernwapens. Daarin stelt hij dat vrede en stabiliteit in de wereld niet gebaseerd kunnen zijn op “dreiging met wederzijdse vernietiging of totale uitroeiing”. Het besteden van financiële middelen aan kernwapens “is een ‘verspilling’ van kostbare middelen, die veel beter besteed kunnen worden aan onderwijs, gezondheid en de strijd tegen extreme armoede”, aldus de paus. De onderlinge technologische, sociale en politieke afhankelijkheid vraagt om een ‘ethiek van solidariteit’ waarin mensen en landen samenwerken aan een veiligere wereld en waarin we ons bewust zijn van onze wereldwijde verantwoordelijkheid. "

Als Konferentie Nederlandse Religieuzen onderschrijft van harte de oproep van paus Franciscus tot nucleaire non-proliferatie en ontwapening;  "Wij realiseren ons dat de weg naar een wereld zonder nucleaire wapens complex is en tijd zal vergen. Maar het is mogelijk als we ons laten leiden door  onze gedeelde belangen om te werken aan een wereld die toekomst biedt aan volgende generaties overal ter wereld. Wij vragen de Nederlandse regering daarom zich in het internationale overleg ondubbelzinnig sterk te maken voor een terugdringing van het bezit en de verdere verspreiding van kernwapens. We hopen ten zeerste dat u tijdens het Algemeen Overleg op 4 oktober a.s. over de rol van kernwapens in het Nederlandse veiligheidsbeleid daarvoor zal pleiten." besluiten de Hogere Oversten hun oproep.

De complete brief