Speciale voorbeden voor slachtoffers van misbruik

Gepubliceerd op: 14-9-2018 om 15:54 door rkk/knr. Bron: www.rkkerk.nl / biddenonderweg.nl

UTRECHT - De parochies in Nederland is gevraagd om in de vieringen van het weekend van 15 en 16 september speciaal te bidden voor slachtoffers van seksueel misbruik en ook om er alles aan te doen om samen waakzaam te zijn en misbruik te voorkomen.

De apostel Paulus schrijft wanneer het gaat om de Kerk als lichaam van Christus, dat alle ledematen te lijden hebben wanneer een lidmaat lijdt (1 Korintiërs 12, 26). Op dit moment ervaren velen in de Kerk opnieuw diepe pijn en schaamte als gevolg van berichten over seksueel misbruik van minderjarigen. Velen zijn begaan met het lijden van de slachtoffers als gevolg van het misbruik. In verschillende werelddelen worden onderzoeksrapporten gepubliceerd waaruit blijkt dat een groot aantal medewerkers van de Kerk zich aan minderjarigen hebben vergrepen. Menig kerkleider blijkt hier niet adequaat tegen te zijn opgetreden.

Biddende handen

Heling en preventie

Bisschoppen en priesters ervaren met allen die meewerken in het pastoraat pijn en schaamte en ook individuele gelovigen lijden onherroepelijk mee als lidmaat van de Kerk. Het beste is als de pijn en ontmoediging, die momenteel in de Kerk worden gevoeld, ertoe bewegen om naar vermogen alles te doen om slachtoffers van seksueel misbruik de helpende hand te bieden om tot heling te komen. En tevens om blijvend aandacht te hebben voor preventie van seksueel misbruik, opdat iedereen, ook kinderen en jongeren, zich veilig weten in de Kerk, die immers als zending heeft Jezus’ Evangelie van geloof, hoop en liefde in deze wereld uit te dragen. Dat kan niet zonder de ademhaling van het gebed en de viering van de sacramenten. Daarom worden de parochies in de Nederlandse bisdommen gevraagd de onderstaande voorbede te bidden in de zondagsvieringen van 15 en 16 september.

Gedragscode

In de Nederlandse kerkprovincie is met het oog op slachtoffers en hun verhalen over misbruik als minderjarigen door bedienaren van de Kerk in de afgelopen zes jaren zorgvuldig werk gemaakt van het bieden van erkenning, genoegdoening en hulp aan slachtoffers. Op basis van onafhankelijk onderzoek door de heer Deetman, geïnitieerd door de Nederlandse bisschoppen en de hogere religieuze oversten, zijn in een gezamenlijke aanpak maatregelen getroffen om misbruik door medewerkers van de Kerk voortaan zo goed mogelijk te voorkomen, met behulp van een landelijke gedragscode, de eis een VOG te overleggen bij een benoeming of aanname als kandidaat-medewerker en een antecedentenverklaring. Door deze maatregelen wil de R.-K. Kerk in Nederland een veilige plek voor kinderen en jonge mensen zijn en blijven.

Voorbede

Voor hen die in hun jonge jaren slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik door medewerkers van de Kerk:

dat God zich in het bijzonder over hen ontfermt en hen door zijn genadegaven tot innerlijke heling mag brengen;

dat iedereen in de Kerk op zorgvuldige, liefdevolle en verantwoordelijke wijze met kinderen en jonge mensen omgaat;

dat allen in onze parochies en andere instellingen steeds waakzaam blijven en er alles aan doen om seksueel misbruik voortaan te voorkomen.

Laat ons bidden…..

Noveen

De paus riep zijn brief van 20 augustus alle gedoopten op tot gebed en boetedoening. “Alle gedoopten moeten zich betrokken voelen bij de kerkelijke en sociale verandering die we zo hard nodig hebben. Deze verandering vraagt ​​om een ​​persoonlijke en gemeenschappelijke bekering die ons de zaken doet zien zoals de Heer ze ziet. […] Om de realiteit te zien zoals de Heer doet, om te zijn waar de Heer wil dat we zijn, om een ​​bekering van hart in zijn aanwezigheid te ervaren. Om dit te doen, zullen gebed en boetedoening helpen." 

Om aan deze oproep gehoor te geven zijn de Jezuïeten afgelopen woensdag 12 september gestart met het bidden van een noveen. De teksten van deze noveen zijn geschreven door pater Simon Lochbrunner sj in samenwerking met het Wereldwijde Gebedsnetwerk van de Paus en het internationale team van de gebedswebsite Click To Pray. Via de website van Kerknet.be zijn de teksten te vinden.