Zaligverklaring stichteres zusters van de Goddelijke Verlosser

Gepubliceerd op: 6-9-2018 om 16:25 door eh.

STRAATSBURG - Op 9 september 2018 zal in Straatsburg Elisabeth Eppinger (moeder Alphonse –Marie), stichteres van de zusters van de Goddelijke Verlosser, zalig worden verklaard.

Elisabeth Eppinger werd op 9 september 1814 in Bad Niederbronn (Elzas-Frankrijk) geboren als oudste van elf kinderen. Ze groeide op in een eenvoudig boerengezin. Zij had een zwakke gezondheid en was als kind vaak ziek, maar was een sterke persoonlijkheid met een grote gevoeligheid voor het geestelijke. Haar diepste wens was God te leren kennen en liefhebben. Ze mediteerde vaak over leven en lijden van Christus. Uit eigen ervaring wist ze dat het lijden dat een mens treft, het moeilijk kan maken om in Zijn liefde te geloven. Ze voelde zich daarom gedwongen om in toewijding aan God mensen te helpen in hun geestelijke en lichamelijke nood. Dit werd de grondslag voor haar werk.

Elisabeth Eppinger

In 1848 kwam ze tot de overtuiging dat ze een religieuze gemeenschap moest stichten. De bisschop van Straatsburg gaf er zijn goedkeuring aan en op 10 september 1849 werd  Elisabeth Eppinger, nu met de kloosternaam Moeder Alphonse-Marie, benoemd tot de eerste Algemene Overste van de nieuwe Congregatie.

Zorg voor zieken

Belangrijkste taak was Gods liefde bekend maken. Dit betekende in die tijd: zich inzetten voor de bevordering van vrede en geluk, aansluitend bij het verlangen van de mensen naar waardering en respect. Concreet kreeg dit al snel vorm in verpleging van zieken thuis en  beschikbaar zijn voor allen, zonder onderscheid, ongeacht hun godsdienst, rang of stand. Als snel kwamen er aanvragen vanuit verschillende bisdommen en parochies en vestigde de congregatie zich in verschillende landen van Europa, zo ook in Nederland. Twaalf kloostergemeenschappen zijn er hier geweest met ruim 100 zusters die werkzaam waren in de wijkverpleging, de gezondheidszorg (bejaardenhuis, ziekenhuis, verpleeghuis) en in het kleuteronderwijs. Op dit moment wonen er nog zes zusters in Aerdenhout.  

Wereldwijd is de congregatie is op dit ogenblik nog actief in Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Kameroen, Angola, India, Argentinië, Portugal, Slowakije en Namibië en telt ruim 1000 leden.

Zaligverklaring

Op de geboortedag van de stichteres op 9 september a.s. zullen in de kathedraal van Straatsburg de plechtigheden rondom de Zaligverklaring plaatsvinden van Moeder Alphonse Maria. Uit alle landen zullen zusters aanwezig zijn om deze hele bijzondere gebeurtenis bij te wonen. Alle voorbereidingen worden gedaan vanuit het Moederhuis in Oberbronn – Elzas. De aartsbisschop van Straatsburg zal deze dag voorgaan.