Geslaagde Retraite rond de boodschap van Laudato Si'

Gepubliceerd op: 28-8-2018 om 16:35 door Gerard Moorman.

HELVOIRT - Onder de titel 'Met hartstocht voor de wereld'organiseerde de KNR afgelopen weekend (van 24 - 26 augustus) een retraite rond de schepping.

De publicatie van Laudato Si’ ligt inmiddels drie jaar achter ons. Na een eerste fase waarin allerlei conferenties en bijeenkomsten werden georganiseerd, is het de laatste tijd wat rustiger geworden rondom de encycliek over de ‘zorg voor ons gemeenschappelijk huis’. De invloed van Laudato Si’ kan echter nauwelijks worden overschat. De tekst is een referentie geworden voor christenen uit alle kerken die zich inzetten voor het behoud van de schepping. Het thema van ‘integrale ecologie’ is opgenomen in het hart van de sociale leer van de kerk. Inzet voor de schepping kan binnen de kerk niet langer worden gezien als een hobby van enkele groene christenen. Nee, het is essentieel voor het christelijk handelen. Het is actueel, het is urgent.

Retraiteweekend Met hartstocht voor de wereld
Een van de creatieve vormen tijdens de retraite was het werken met klei. Een voorbeeld hiervan is ook te vinden in de toolkit voor de Wereldgebedsdag voor de Schepping

Doorzettingsvermogen vereist

Tegelijk weten we dat inzet voor een wereld die toekomst heeft lange adem vergt. Wat in eeuwen tot stand is gekomen - een bepaalde manier van omgaan met de natuur, een bepaalde ordening van de maatschappij en de economie - kan je niet van de ene op de andere dag veranderen. Daarvoor is visie en doorzettingsvermogen vereist, daarvoor moeten we innerlijke bronnen aanboren. Om die reden zegt paus Franciscus ook: “Het is onmogelijk zich alleen maar met theorieën in te zetten voor iets groots, zonder een mystiek die ons bezielt” (Laudato Si’ 216).

Lofzang op de schepping

In het weekeinde van 24 tot 26 augustus kwam een twintigtal mensen uit heel Nederland bijeen in Helvoirt voor een programma van gebedsdiensten, groepsgesprekken, stiltemomenten en meditatie. Pater Theo van Adrichem ofm leidde de deelnemers steeds dieper in de tekst en ontstaansgeschiedenis van de ‘Lofzang van de schepping’. De weg voerde van verwondering en dankbaarheid, naar besef van eigen kwetsbaarheid, om tenslotte uit te monden in een overgave aan het leven en het verlangen daar naar vermogen aan bij te dragen. De slotwoorden van het beroemde lied van de H. Franciscus, “Dank en dien de Heer in grote nederigheid”, bleken goed samen te vatten wat ons kan motiveren om ons leven ten dienste te stellen van God, anderen en de Aarde.

Netwerk van groene christenen

Een inspirerend weekend, dat was het zonder meer. Belangrijk was zeker ook dat de retraite het netwerk van ‘groene christenen’ heeft versterkt. De KNR bezint zich over een mogelijk vervolg van deze retraite.

Wereldgebedsdag voor de schepping

Komende zaterdag 1 september is het Wereldgebedsdag voor de zorg voor de Schepping. De paus heeft deze dag enkele jaren geleden uitgeroepen in aansluiting bij de 'Dag van gebed voor het milieu' uit de orthodoxe kerk, die ook op 1 september wordt gevierd en bij de periode van de schepping (1 september t/m 4 oktober) waartoe de Wereldraad van Kerken al in 1997 opriep. 
Er worden op deze dag op diverse plaatsen scheppingswandelingen georganiseerd. Ook ontwikkelde de KNR een 'toolkit' met creatieve suggesties om deze dag te vieren. Zie hiervoor: www.laudato-si.nl