Zusters SMMP vertrekken uit Vleuten

Gepubliceerd op: 31-8-2018 om 14:13 door eh.

VLEUTEN - Op zondag 9 september vieren de zusters SMMP (voluit: zusters van de heilige Maria Magdalena Postel) samen met de parochie de eucharistie uit dankbaarheid voor bijna 70 jaar kloostergemeenschap in Vleuten. Deze mis markeert ook het afscheid van de zusters. De zusters zijn sinds 1952 een bekende verschijning in Vleuten.

De zusters zijn al deze jaren zeer actief geweest in de gemeenschap. Dat zij in 1952 in Vleuten neerstreken was destijds een vurige wens van pastoor Beutener, die dit samen met burgemeester Van der Heide bewerkstelligde. De zusters vestigden zich in een nieuwe dependance: Jozefzorg (nu Parkhof), waarvan enkelen meteen de hoognodige zorg voor de bejaarden op zich namen. De zusters hadden allemaal een beroep, hetzij verpleegkundige, ziekenverzorgende, pedicure of onderwijzeres. Zo waren zij ook meteen inzetbaar als leerkracht op de Willibrordschool of het Kleuterparadijs. Dit werk werd altijd geheel pro Deo gedaan en is van groot belang geweest voor de Vleutense gemeenschap. In 1960 betrokken de zusters klooster Spes Nostra aan de Hindersteinlaan, waar nu een zorgvilla is. In 1977 is Huize Alenvelt gebouwd voor de oudere zusters, waar meer faciliteiten voorhanden waren dan in Spes Nostra.

Zusters Vleuten

Twee zusters blijven

Vijf van de zeven zusters hebben nu echter zelf meer zorg nodig en dus verhuizen zij naar een kloostercomplex van de orde in Boxmeer. Daar is goede zorg en dagelijkse liturgie voor hen voorhanden. Zr. Lúcia Schnekemberg en zr. Rita Pomberg blijven als kleinste gemeenschap nog in de parochie wonen om hun missie van de afgelopen jaren, parochiesupport in gebed en praktijk voor te zetten. Zij zullen een woning betrekken.
Zuster Lucia woont al 23 jaar in Vleuten: ‘Ik ben goed ingevoerd in de parochie Licht van Christus. Ik wil hier niet meer weg. Ik houd me bezig met allerlei parochie-activiteiten, ben zeer actief op de sociale media en stel me ten dienste van de medemens. Mijn missie is iets te doen waar behoefte aan is en nog niet gedaan wordt. Ik kan anderen inspireren en mobiliseren om zich in te zetten voor de gemeenschap. Ik doe wat ik niet laten kan. Dat zit in mijn structuur.’ Zij vervolgt: ’Wij ‘Zusters’ moeten elkaar helpen daar waar wij als congregatie aanwezig zijn. Momenteel zijn wij in Brazilië, Bolivia, Mozambique, Roemenië, Duitsland en Nederland. Ik wil meer en ook nieuwe mensen proberen te bezielen en inspireren. Met liefde en respect voor elkaar, hopend dat wij samen meer kunnen bereiken en van onze rooms-katholieke kerk een levende gemeenschap kunnen bouwen.’

Blijvende herinnering

Op zondag 9 september zal om 11:00 uur een eucharistieviering plaatsvinden om deze gebeurtenis te markeren. Als blijvende herinnering zal het marmeren altaar van het klooster op die dag in gebruik genomen worden in de Willibrordkerk. Ook de zetels voor de priester en de misdienaars van het klooster krijgen daar een plek.

Aansluitend aan de mis is er gelegenheid de zusters te ontmoeten onder genot van een kopje koffie en een glaasje in zalencentrum Kerkestein. Bij mooie weer buiten voor de ingang van Kerkestein waar tafels en tent geplaatst zal worden.