Bijeenkomst voor religieuzen en hun bondgenoten in bisdom Den Bosch

Gepubliceerd op: 8-8-2018 om 17:06 door eh.

HEESWIJK - De bisschoppelijk gedelegeerde voor de religieuzen in het bisdom Den Bosch organiseert op 15 oktober een bijeenkomst om te spreken over samenwerking tussen religieuze gemeenschappen, hun bondgenoten en geassocieerden en het bisdom.

Sinds enige tijd kent het bisdom Den Bosch weer een gedelegeerde voor de religieuzen in de persoon van Hans van Bemmel ofm.  Hij wil religieuzen in het bisdom en hun geassocieerde leden/bondgenoten/derde orde/… bij elkaar brengen om gezamenlijk te bespreken op welke manier de samenwerking tussen de verschillende groepen onderling en de samenwerking met het bisdom bevorderd kan worden. Dat gaat gebeuren op 15 oktober aanstaande in de Abdij van Berne in Heeswijk.

Hans van Bemmel ofm

De bijeenkomst heeft als thema ‘Het verhaal gaat door …!’ We praten gezamenlijk over de vraag hoe we onze gemeenschappelijke  toekomst vorm kunnen geven en elkaar daarin inspireren. Sprekers zijn o.a. gastheer abt Denis Hendrickx o.praem, mgr. De Korte en Jos Deckers. Daarnaast is er ruimte voor het uitwisselen van gedachten en een forum gesprek. 

De dag is bedoeld voor vertegenwoordigers van religieuze gemeenschappen en coördinatoren van de met hen verbonden lekengemeenschappen binnen ons bisdom. Aanmelden kan tot 1 september.

Meer informatie en programma