Gedachtenis aan Titus Brandsma. Kloosters in Friesland.

Gepubliceerd op: 16-7-2018 om 14:27 door Esther van de Vate.

'S-HERTOGENBOSCH - Op 27 juli 2018 wordt in Bolsward een speciale Basilica-avond gehouden als gedachtenis aan de zalige pater-karmeliet Titus Brandsma. Deze uit Bolsward afkomstige geestelijke werd op 26 juli 1942 in kamp Dachau om het leven gebracht. Aan het eind van de avond wordt het boek ‘Slechts oog voor God, Kloosters in Friesland, brandpunten van innige en verborgen omgang met God – Titus Brandsma’ gepresenteerd.

De avond begint om 19:00 uur met een eucharistieviering in de Sint Franciscusbasiliek aan de Grote Dijlakker te Bolsward. Mgr. Dr. C.F.M. van den Hout, bisschop Groningen-Leeuwarden, zal hoofdcelebrant zijn.

Daarna houdt pater Fernando Millán Romeral, O.Carm., Prior Generaal van de Karmelieten, een lezing in de Maria van Sevenwoudenzaal direct gelegen naast de basiliek. Deze lezing heeft als thema ‘Zalige Titus Brandsma, een open mens’.

kloosters in Friesland

Om 21.15 uur wordt het boek ‘Slechts oog voor God, Kloosters in Friesland, brandpunten van innige en verborgen omgang met God – Titus Brandsma’ gepresenteerd. In teksten en sporen wordt de lezer van dit boek meegevoerd langs de Dokkumer Ee van Stavoren en Leeuwarden naar Schiermonnikoog.

Vanaf ongeveer 21:15 uur is er gelegenheid na te praten. Ook is er gelegenheid om het naast de basiliek gelegen Titus Brandsmamuseum te bezoeken, dat deze dag geopend zal zijn van 13:00 tot 22:00 uur.

Voor deelname aan de eucharistieviering is aanmelding niet nodig. Voor het bijwonen van de lezing wordt u verzocht zich middels een e-mailbericht op te geven bij het secretariaat van de parochie: secretariaat@zaligetitusparochie.nl. Wilt u uw naam, adres+woonplaats en het aantal personen vermelden?