Bijna 600 katholieke instituten in de VS tekenen verklaring voor het klimaat

Gepubliceerd op: 20-6-2018 om 11:47 door eh. Bron: National Catholic Reporter www.ncronline.org

VS - Op 18 juni, de derde verjaardag van de encycliek Laudato Si', werd bekend dat bijna 600 katholieke organisaties, waaronder bijna 200 religieuze gemeenschappen, de Catholic Climate Declaration hebben ondertekend.

Deze verklaring onderschrijft de katholieke steun voor het klimaatverdrag van Parijs, waaruit de regering Trump zich heeft teruggetrokken. De organisaties willen hiermee in het gat stappen dat is gevallen door het besluit van de president niet langer mee te doen aan de afspraken die in Parijs zijn gemaakt om de CO2 uitstoot te verminderen.

Amercentrale

Katholieke sociale leer

"De Katholieke Klimaatverklaring is gestoeld op de katholieke sociale leer en is een belangrijke stap in de voortdurende inspanningen van de katholieke kerk in de VS voor de zorg voor ons gemeenschappelijk huis en in het tegengaan van klimaatverandering. Hierin verbindt de kerk zich met andere Amerikaanse organisaties die zich blijven inzetten voor het klimaatakkoord van Parijs," aldus Dan Misleh, directeur van het Catholic Climate Covenant.
Onder de ondertekenaars bevinden zich naast die ruim 200 religieuze instituten ook 37 bisdommen, meer dan 100 parochies, 61 katholieke universiteiten en tientallen katholieke zorgorganisaties.

"Als katholieke gemeenschappen, organisaties en instituten in de Verenigde Staten, sluiten we ons aan bij andere organisaties in de hele Amerikaanse samenleving om er zeker van te zijn dat de VS wereldwijde leider blijven in het terugdringen van de uitstoot van CO2. We roepen de regering op zich aan te sluiten bij deze wereldwijde gemeenschap en zich weer aan te sluiten bij het akkoord van Parijs", staat in de verklaring te lezen.

Gods schepping is in gevaar

Ook de Leadership Conference of Women Religious, de Amerikaanse conferentie van vrouwelijke hogere oversten, heeft de verklaring ondertekent. Voorzitster zuster Sharlet Wagner: "Gods schepping is in gevaar door ons acties. Wij moeten inzien dat de schepping een geschenk is, waar we van mogen genieten, maar ook moeten veiligstellen en beschermen voor toekomstige generaties. Klimaatverandering laat ons zien dat het om een morele crisis en morele vragen gaat. We moeten ons allemaal zelf de vraag stellen wat ons antwoord hierop is."

Rachelle Wenger, directeur van een van de zorgorganisaties, noemt klimaatverandering niet alleen een politiek probleem, het is ook een gezondheidskwestie. Ze verwees daarbij naar een rapport van de WHO dat stelt dat tussen 2030 en 2050 door de klimaatverandering meer dan 250.000 mensen extra zullen sterven vanwege, ondervoeding, malaria, extreme hitte en ander omstandigheden die eigenlijk te voorkomen zijn. 

Concrete actie

Veel van de instituten die de verklaring hebben ondertekend, laten het niet alleen bij woorden maar hebben ook daadwerkelijk geïnvesteerd in het terugdringen van de uitstoot van CO2. Zuster Wagner noemde enkele voorbeelden. Zo hebben de zusters van het H. Kruis een fonds opgericht waarmee zij hun uitstoot door bijvoorbeeld vliegreizen compenseren door de aanplant van bomen of de aanschaf van zonnepanelen voor scholen en kloosters in Bangladesh en India. Ook scholen van religieuze instituten in de VS zelf investeren in zonne-energie proberen voor 2030 energie-neutraal te zijn. 

Bisschop Pates referent voor de Chatolic Climate Covenant, doet er alles aan zoveel mogelijk Amerikaanse bisschoppen te winnen om ook de verklaring te ondertekening. Hij is van mening dat hun bijdrage een positieve invloed zal hebben.  Hij wijst daarbij regelmatig op de oproep van paus Franciscus in Laudato Si'. "Hij (paus Franciscus) roept op tot actie. Ik denk dat we hem moeten gehoorzamen. Hij wil niet alleen dat we zeggen 'Nou dat is een goed idee.' Nee, hij wil dat we in actie komen."

De hele verklaring (Engels)

Voor meer informatie over Laudato Si'