Norbertinessen bieden eerste wijn aan.

Gepubliceerd op: 15-6-2018 om 17:05 door eh.

OOSTERHOUT - De zusters van Sint-Catharinadal zullen zaterdag 16 juni de wijn van hun eerste oogst aanbieden aan de Commissaris van de Koning in de Provincie Noord-Brabant; Prof. dr. W.B.H.J. van de Donk.

In de voorbije zes jaar heeft zich een indringend proces voltrokken in de Norbertinessen-gemeenschap van Sint-Catharinadal die, als zelfstandige priorij van de Orde van Prémontré, vanaf 9 oktober 1271 onafgebroken bestaat. Vanuit de eerbied voor het verleden, de dankbaarheid om het heden en met vertrouwen in Gods toekomst, werden keuzes gemaakt om het religieus en cultureel erfgoed van het klooster door ontwikkeling te behouden en te vitaliseren.

Wijngaard Catharinadal

Wijngaard 

Het concept wat hieruit werd bedacht heeft langzaam, maar onmiskenbaar gestalte gekregen. Hierbij geldt het aanleggen, beheren en exploiteren van de wijngaard van 8 ha op eigen landerijen als een van de kernactiviteiten, waar de andere onderdelen mee verweven zijn. In mei 2015 werden 35.300 wijnstokken aangeplant en door zeer velen van verschillende disciplines werd met expertise, ijver en hoop gewerkt in de wijngaard des Heren, in de wijngaard van Sint-Catharinadal.

Op dinsdag 29 mei zijn de eerste drie wijnen op ons eigen Domein gebotteld in 11.000 flessen, onder toeziend oog van onze Zuid-Afrikaanse wijnmaker, Mr. Andries Burger van wijnhuis Paul Cluver Wines Estate.

Publicatie

Na een gebedsdienst en wandeling over het wijndomein en de moes- en kruidtuin zal de eerste wijn aan de Commissaris van de Koning worden overhandigd. 
Vervoglens zal ook de nieuwste publicatie over de priorij: '
Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal. Geloof in de Toekomst' worden gepresenteerd.

Open dag

Belangstellende die ook graag de wijngaard, het slot de Blauwe Camer en het Wijnhuis willen bezoeken zijn een week later van harte welkom tijdens de Open Dag op 23 juni.  Er zijn rondleidingen en in de kerk bent u uitgenodigd om een inspiratiemoment van het Leer- en Inspiratiehuis bij te wonen. De Oosterhoutse Nachtegalen en Stella Vocalis geven concerten in de Ark. Verder zijn er diverse stands en is er een pannenkoekenkraam.  Uiteraard is ook het Wijnhuis open dat een speciaal menu serveert. 
 

De Open Dag begint om 10.30 uur en zal duren tot 16.00 uur, Er zijn bijna 20 stands en evenementen. Meer informatie:  https://sintcatharinadal.nl/open-dag/